Podwojenie w ciągu trzech lat

Wszyscy jesteśmy przytłoczeni nadmiarem informacji. Okazuje się, że ilość nowych danych zapisanych na dyskach twardych podwoiła się w ciągu ostatnich trzech lat, osiągając w 2002 roku astronomiczną wielkość pięciu exabajtów.

Badania zostały przeprowadzone przez naukowców z University of California (Berkeley). Ale najpierw zdefiniujmy exabajt. To jeden bajt, do którego dopisano 18 zer (terabajt plus 6 zer). Mówiąc jeszcze inczej, jeden exabajt to milion bilionów bajtów. Trudno to sobie wyobrazić, dlatego lepiej jest posłużyć się przykładem. Pięć exabajtów danych odpowiada pojemność 500 tysięcy bibliotek. I to nie takich sobie bibliotek, ale o wielkości odpowiadającej bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Znakomita większość nowych danych, blisko 92 procent, została zapisana na mediach magnetycznych, głównie na dyskach twardych.

Dane zapisywane na dyskach twardych to tylko część informacji produkowanych przez człowieka. W takich mediach elektronicznych jak TV, telefony, radio i Internet wyprodukowano w 2002 roku 3,5 razy więcej informacji niż danych, które zostały zapisane na dyskach twardych. Są to często informacje ulotne, czyli takie, które nie zostały nigdzie zapisane (rozmowy telefoniczne). Gdyby zapisać treść rozmów telefonicznych przeprowadzonych w 2002 roku, to wymagałyby one pojemności rzędu 17,3 exabajtów. W przypadku wiadomości e-mail mamy do czynienia z wielkością rzędu 400 tysięcy terabajtów. Jeśli chodzi o zawartość stron WWW, to jest to wielkość ok. 172 terabajtów.

Naukowcy z UC Berkeley zastosowali różne metody celem ustalenia, ile nowych danych wyprodukowano w 2002 roku. Osoby zainteresowane tą tematyką powinni zajrzeć na stronęhttp://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/ , gdzie znajdą szczegółowe informacje opisujące te metody.

Ciekawostką jest to, iż wraz z lawinowym wzrostem informacji zapisywanych na mediach elektronicznych, ilość informacji zapisywanych na papierze wcale nie maleje. I tak ilość informacji zapisywanych na papierze rosła każdego roku (od 1999 do 2001) o 36 procent. W przypadku mediów elektronicznyh (biorąc pod uwagę lata 1999 do 2002), ilość nowych informacji rosła w tempie 80 procent każdego roku.