Podsumowanie działań BSA

W listopadzie zakończyła się kampania informacyjno-edukacyjna Business Software Alliance. Przekazem BSA zostało bezpośrednio objętych ponad 100 tys. właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Policja przeprowadziła też kilka "nalotów" na firmy posiadające lub powielające nielegalne oprogramowanie.

BSA poinformowało, że w trakcie rozmów przedsiębiorcy najczęściej pytali o to, co jest niezbędne do potwierdzenia legalności oprogramowania.

W trakcie akcji informacyjnej liczba telefonów do infolinii BSA przekroczyła stan zrealizowanych połączeń w ciągu całego roku. Właściciele i szefowie małych i średnich przedsiębiorstw chcieli najczęściej uzyskać dodatkowe informacje w następujących kwestiach:

Zobacz również:

- w jaki sposób można zalegalizować oprogramowanie?

- gdzie najbezpieczniej można kupić programy do firm?

- na jakie programy potrzebne są licencje?

- w jaki sposób należy przeprowadzić audyt zainstalowanych programów?

- gdzie można uzyskać materiały do inwentaryzacji oprogramowania?

W listopadzie, policja niezależnie od akcji informacyjnej BSA, prowadziła na terenie całego kraju przeszukania mające na celu weryfikacje legalności oprogramowania. Były one przeprowadzone w firmach z branż: reklamowej, samochodowej, telekomunikacyjnej oraz w sklepach komputerowych. Efektem tych działań jest likwidacja 4 kopiarni, sklepu komputerowego oraz zabezpieczenie 4 tys. nielegalnych płyt CD, 55 komputerów oraz 9 nagrywarek.

Według policyjnej informacji statystycznej KGP, dotyczącej liczby przestępstw stwierdzających naruszenie praw autorskich producentów oprogramowania, liczba wszczętych postępowań wynosi odpowiednio:

1996 - 101

1997 - 227

1998 - 445

1999 - 578

2000 - 1284

2001 - 2285

Liczba zlikwidowanych kopiarni programów i gier wynosiła w latach odpowiednio:

1997 - 21

1998 - 51

1999 - 101

2000 - 173

2001 - 237


TOP 200