Podstawy lufcika

Otrzymuję sporo pytań w sprawie podstaw posługiwania się MS Windows. W związku z tym dziś proponuję Państwu elementarną ściągawkę.

Otrzymuję sporo pytań w sprawie podstaw posługiwania się MS Windows. W związku z tym dziś proponuję Państwu elementarną ściągawkę.

Mysz

Podstawowym urządzeniem, którego używa się podczas pracy z MS Windows jest mysz. Posługiwanie się nią polega na wykonywaniu paru prostych czynności, które po kilkunastu minutach ćwiczeń nie powinny nikomu sprawiać trudności. Są to:

point - (wskazanie i kliknięcie) - naprowadzenie kursora myszy na wybrane miejsce i jednokrotne wciśnięcie (czyli kliknięcie) jej lewego klawisza

double click - (podwójne kliknięcie), które różni się od czynności point tym, że wspomniany klawisz wciskamy szybko dwa razy

drag- (ciągnięcie) - przesuwanie myszy bez zwalniania przycisku. Służy ono do przemieszczania wybranych elementów ekranu lub zmiany rozmiarów okien. Należy pamiętać, aby klawisz był wciśnięty przez cały czas przemieszczania, a zwolniony dopiero po osiągnięciu położenia docelowego.

Ikony i okna

Charakterystycznym elementem ekranu MS Windows są ikony, czyli małe obrazki, symbolizujące: aplikacje (tzn. pojedyncze programy Windows), grupy programów, lub dokumenty (czyli pliki utworzone przez użytkownika). Aby uruchomić aplikację, trzeba rozwinąć ikonę do postaci okna. Najłatwiej tego dokonać przez wskazanie jej myszą i podwójne naciśnięcie lewego klawisza (double click) lub wciśnięcie klawisza Enter.

Okno aplikacji

Okno aplikacji (patrz rys. 1) jest zbudowane z następujących elementów: ramki, linii tytułowej, linii menu, suwaków i przycisków. Suwaki (znajdują się z prawej strony lub u dołu okna)są wyposażone w strzałki oraz małe kwadraciki, pozwalające zorientować się, który fragment dokumentu jest widoczny w danym oknie. Wewnątrz okna możemy się poruszać poprzez kliknięcie strzałki suwaka lub obszaru znajdującego się pod albo nad wskaźnikiem. Podobne efekty daje także ciągnięcie wskaźnika. Jeśli korzystamy z klawiatury, to przy poruszaniu się po dokumencie obowiązują te same zasady, co w programach DOS, a więc strzałki, PgUp, PgDn, Home, End oraz ich kombinacje z Ctrl.

Wszystkie funkcje użytkowe aplikacji Windows są dostępne poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu - podobnie jak to się dzieje w programach DOS. Do uaktywnienia menu służy kombinacja Alt+F10, Alt+

 • (wyróżniona) lub kliknięcie myszą. Niektóre aplikacje wyposażone są ponadto w dodatkowe ułatwienie - Tool Bar. Jest to pasek, składający się z ikon, obrazujących najczęściej wykorzystywane funkcje. Uaktywnia się je przez wskazanie odpowiedniego obrazka.

  Operowanie oknami

  Każde okno MS Windows wyposażone jest także w przycisk Control Menu - znajdujący się zawsze w jego lewym górnym rogu i oznaczony znakiem minus. Kliknięcie tego symbolu, lub wciśnięcie Alt+Spacja wywołuje menu, które umożliwia wykonanie następujących czynności:

  Restore - rozwinięcie w okno

  Move - przemieszczenie okna

  Size - zmiana jego rozmiarów

  Maximize - powiększenie na cały ekran

  Minimize - zamiana na ikonę

  Close - zamknięcie

  Switch To - otwarcie menu zadań (Task List), dzięki któremu, możemy przełączyć się do innej czynnej aplikacji. (Należy wskazać nazwę programu, nacisnąć lewy przycisk, a następnie zrobić to samo wskazując na Switch To).

  Jeśli używamy myszy, to zmianę rozmiarów okna uzyskujemy kliknięciem przycisków umieszczonych w prawym górnym rogu lub ciągnięciem ramki wówczas, gdy myszy zmienił kształt na podwójną strzałkę. Natomiast przemieszczenie okna polega na ciągnięciu jego linii tytułowej. Przełączenie między oknami następuje po wskazaniu innego okna, a double click tła przestrzeni poza oknem) wywołuje listę aktywnych zadań, podobnie jak Switch To z Control Menu.

  Ostatnią czynnością jest zwykle zamknięcie okna, czyli wyłączenie programu. Aktywne okno zamyka się kombinacją klawiszy Alt+F4; w przypadku myszy wystarczy double click znaczka Control Menu. Aby wyłączyć program nie znajdujący się w aktywnym oknie, trzeba wybrać End Task z listy programów aktywnych. (A więc nacisnąć Alt+spacja, strzałkami zjechać do Switch To, nacisnąć Enter, wskazać program, który się chce wyłączyć). Należy przy tym pamiętać, że zamknięcie okna Program Manager kończy pracę z Windows.

  Okna dokumentów i grup programów

  Nieco ubożej wyposażone są okna dokumentów i grup programowych. Nie ma w nich bowiem linii menu. W sterowaniu nimi obowiązują te same zasady, co w przypadku aplikacji, z tym jednakże wyjątkiem, że Control Menu uruchamia kombinacja Alt+minus, a pozycja Switch To zastąpiona jest przez Next (następne). Poza tym nie można ich przemieszczać poza okno programu, w którym zostały otworzone.

  Okienka dialogowe

  Często wybór jakiejś opcji powoduje pojawienie się okienka dialogowego, które służy do komunikacji użytkownika z programem. Od DOS-owskich odpowiedników odróżnia je jedynie rozwijana lista. Symbolizuje ją ramka wyposażona w przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Wskazanie strzałki powoduje rozwinięcie listy, z której należy wybrać potrzebną pozycję.

  W ten sposób np. poruszamy się po katalogach lub wybieramy krój pisma w edytorze. W przypadku myszy, wystarczy kliknąć najpierw wybraną pozycję, a potem strzałkę. Korzystając z klawiatury, trzeba nacisnąć Alt+strzałka w dół, następnie posługując się strzałkami podświetlić wybrany element listy i wcisnąć Alt+strzałka w górę.

  Jeśli w okienku dialogowym występuje wiele opcji, to są one zazwyczaj podzielone na grupy. Do poruszania się między grupami służą: Tab i Shift+Tab, a wewnątrz grupy - strzałki. Do wybierania elementów używa się klawisza spacji. Jeśli chcemy wyjść z okna bez dokonywania zmian, to musimy wcisnąć Alt+F4. Na zakończenie wybieramy OK (tak) lub Cancel (zrezygnuj).

  Porządkowanie okien

  Podczas pracy z Windows zdarzyć się może, że np. okna otwartych dokumentów (wczytanych do aplikacji) tak nałożą się na siebie, że nie można przełączyć się między nimi. Wówczas najlepiej wywołać Window (z linii menu), a następnie Cascade lub Tile. W pierwszym przypadku wszystkie otwarte dokumenty zostaną automatycznie ułożone jak talia kart w ręku, a w drugim - obok siebie. W Program Manager podobnie działa także inna pozycja z tego menu - Arrange Icons (porządkuj ikony).

  A przy okazji. Jeśli w tym programie wybierzemy pozycje: Auto arrange (automatycznie porządkuj) i Minimize in use (zmieniaj na ikonę podczas używania aplikacji), znajdujące się w Options, to odpadnie nam sporo kłopotów związanych z zarządzaniem ekranem.

  Ponieważ nie wszyscy użytkownicy Windows mogą, z różnych względów, korzystać z myszy, podaję zestaw klawiszy najczęściej używanych w tym programie:

  F1 Otworzenie oka pomocy Enter Zmiana podświetlonej ikony w okno Alt+F4 Zamknięcie okna aplikacji Ctrl+F4 Zamknięcie okna dokumentu Alt+Esc Zmiana okna aplikacji na ikonę Alt+Tab Przełączenie się do następnego okna Alt+Enter Powiększenie dokumentu na cały ekran Alt+spacja Otwarcie Control Menu dla okna aplikacji Alt+minus Otwarcie Control Menu dla okna dokumentu Strzałki Przemieszczanie i zmiana rozmiarów okna, po wybraniu Move lub Resize z Control Menu Ctrl+Esc Uaktywnienie Task List Alt+F10 Uaktywnienie pierwszej pozycji z linii menu Alt+litera Uaktywnienie wybranej pozycji z linii menu Strzałki Poruszanie się po menu. Wybór zatwierdza naciśnięcie Enter. Esc Rezygnacja Tab lub Shift+Tab Przesuwanie kursora między opcjami w okienku dialogowym PgUp, Pgdn Przewijanie zawartości okienka Alt+strzałki Otwieranie i zamykanie rozwijanej listy selekcja elementów Ctrl+/ Wyróżnienie wszystkich elementów z listy Ctrl+\ Anulowanie wyroznienia Spacja Selekcja lub deselekcja elementu listy Enter Wykonanie operacji


 • TOP 200