Podstawa dla aplikacji

Jeszcze przed premierą Office 2000 Microsoft rozpoczął dystrybucję Visual Basic for Application 6.0.

Jeszcze przed premierą Office 2000 Microsoft rozpoczął dystrybucję Visual Basic for Application 6.0.

Visual Basic for Applications jest nie tylko językiem do pisania makr i automatyzacji pewnych operacji w pakietach komercyjnych. Można go także wykorzystywać do tworzenia programów integrujących różne aplikacje, np. i pakiet do wizualizacji procesów i tworzenia schematów Visio. Ponieważ aplikacja korzystająca z VBA z założenia ma podobny interfejs i przynajmniej w teorii można za pomocą mechanizmów VBA odwołać się do każdego jej elementu, w dużym stopniu możliwe jest dostosowanie aplikacji do potrzeb danego klienta. Otwiera to zupełnie nowy rynek aplikacji - od rozwiązań opartych na Microsoft Office po takie, które korzystają równocześnie z Visio i AutoCada.

Co nowego w VBA 6.0

Jednym z największych dotychczasowych problemów VBA było niedoskonałe ukrywanie kodu przed ostatecznym użytkownikiem aplikacji. Microsoft zapewnia, że w VBA 6.0 wprowadził 40-bitowe kodowanie haseł i w pewnym sensie kodowanie projektu. W ten sposób znacznie lepiej chroniona jest własność intelektualna producenta rozwiązania opartego na VBA. Równocześnie, ponieważ VBA jest językiem programowania dysponującym coraz większymi możliwościami, Microsoft przewidział możliwość cyfrowego podpisywania aplikacji. Z jednej strony postrzegane jest to jako szansa na ograniczenie rozprzestrzeniania się makrowirusów, z drugiej, dzięki bazom "zaufanych" podpisów, powinna radykalnie zmniejszyć się liczba fałszywych alarmów.

Zabezpieczenie przed makrowirusami to jedna z najbardziej oczekiwanych funkcji VBA.

Aplikacje VBA 6.0 mogą być wielowątkowe. Równocześnie Microsoft pozwala na tworzenie w VBA specjalnych dodatków będących de facto obiektami COM. Toteż rozwiązania oparte na VBA mogą także działać w warstwie środkowej aplikacji, a nie tylko jako rozszerzenia interfejsu komputera klienckiego.

Microsoft zdecydował się dołączyć VBA do Outlook 2000. Dotychczas była to ta część pakietu Microsoft Office, w której niemal w ogóle nie można było pisać makr. Outlook 97/98 zezwalał jedynie na tworzenie formularzy - specjalnych okien do wpisywania kontaktów. W Outlook 2000 dzięki VBA można tworzyć wyrafinowane aplikacje, które np. automatycznie odczytają listę kontaktów, wpiszą je w arkuszu Excela, a następnie wyślą go faksem do klienta.

Piszcie sami

VBA 6.0 pozwala także, by niezależni producenci oprogramowania rozszerzali samodzielnie środowisko do pisania aplikacji w VBA. W ten sposób można np. pisać własne kreatory, które następnie mogą być użyte przy tworzeniu konkretnego rozwiązania VBA. Ponadto integracja takiego narzędzia ze środowiskiem VBA jest bardzo prosta i nie wymaga skomplikowanych zabiegów. Zestaw programistyczny SDK do VBA 6.0 zawiera specjalne narzędzia, ułatwiające dołączenie modułów obsługujących Visual Basic for Application do gotowej aplikacji.

Warto podkreślić, że także Microsoft intensywnie stosuje VBA w pakiecie Office. W zasadzie Office można rozdzielić na dwie części. Część bazową, która realizuje określone funkcje (np. przeliczanie arkusza Excela) i udostępnia odpowiednie interfejsy programistyczne, i część VBA, odpowiadającą za właściwe wywoływanie metod podstawowych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200