Podpisana ustawa o informatyzacji

Aleksander Kwaśniewski, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, podpisał na początku kwietnia Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Aleksander Kwaśniewski, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, podpisał na początku kwietnia Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa została skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw, w którym ukarze się zapewne jeszcze w tym miesiącu. Jej zasadnicze elementy to: pięcioletni plan informatyzacji państwa; utworzenie Rady Informatyzacji jako doradczego i opiniodawczego organu ministra; możliwość dofinansowania projektów informatycznych oraz doprowadzenie do interoperacyjności rejestrów państwowych.

Data wejścia w życie najważniejszych artykułów ustawy

Plan Informatyzacji Państwa

6 miesięcy od wwż ustawy (Art. 53)

Minimalne wymagania dla - systemów teleinformatycznych

wwż ustawy

Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej

wwż ustawy

Sposób prowadzenia Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych, tryb dostarczania i udostępniania danych z Ewidencji oraz wzór zgłoszenia rejestru publicznego do Ewidencji

wwż ustawy

Struktura i sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych oraz warunki organizacyjno-techniczne ich doręczania

7 miesięcy od dnia ogłoszenia (Art. 64 pkt. 2)

Warunki techniczne oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów podań i wniosków w postaci elektronicznej

16.08.2006 r. (wynika z Ustawy o podpisie elektronicznym)

Źródło: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200