Podpis z pudełka

Oprogramowanie Entrust/PKI pozwala wdrożyć w firmie infrastrukturę klucza publicznego.

Oprogramowanie Entrust/PKI pozwala wdrożyć w firmie infrastrukturę klucza publicznego.

Infrastruktura klucza publicznego (PKI) coraz częściej jest wykorzystywana w systemach bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Ma zapewniać zachowanie wiarygodności transakcji dokonywanych online oraz przesyłanych danych. Ponadto umożliwia wprowadzenie jednolitej metody identyfikacji użytkownika we wszystkich systemach i aplikac-jach należących do sieci korporacyjnej, co upraszcza zarządzanie bezpieczeństwem. Co więcej, zewnętrzne podmioty dysponujące certyfikatami kluczy mogą być automatycznie uwierzytelniane przy prowadzonych transakcjach elektronicznych.

Klucz do wszystkiego

Do wdrożenia PKI potrzebne są narzędzia kryptograficzne, obsługa podpisów cyfrowych i narzędzia uwierzytelniania transakcji i użytkowników. Entrust/PKI, produkt firmy Entrust Technologies, to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla dużej firmy, stanowiące realizację infrastruktury klucza publicznego, a w szczególności pełnej obsługi certyfikatów cyfrowych (ich wydawania, odnawiania i potwierdzania). W najnowszej, piątej wersji pakiet ten zawiera funkcje, które pozwalają mu konkurować z produktami innych firm, m.in. UniCERT firmy Baltimore Technologies. Umożliwia współpracę z innymi jednostkami wydającymi certyfikaty i urządzeniami kryptograficznymi. Zawiera wygodny interfejs obsługi i rozbudowane możliwości archiwizowania i odzyskiwania kluczy.

Entrust/PKI 5.0 przechowuje certyfikaty w repozytorium PeerLogic 500, umieszczonym w bazie danych Informixa. Może także współpracować z systemem katalogowym LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Konfiguracja programu jest dość łatwa - najpierw trzeba zdefiniować typowe role: inżyniera bezpieczeństwa (security officer), administratora i audytorów. Łatwe jest również wprowadzenie kluczy bazowych i formalne utworzenie jednostki wydającej certyfikaty (CA). Można określać wiele takich jednostek, tworząc ich hierarchie. Certyfikaty mogą być potwierdzane nie tylko w zależności hierarchicznej, ale także we współpracy partnerskiej w kontaktach biznesowych. Administrator może definiować ustawienia parametrów na poziomie użytkownika.

Dodatkowe moduły

Do programu dokupuje się dodatkowe moduły (które, niestety, zwiększają koszt instalacji systemu). Desktop Solutions 5.0 i Entelligence umożliwiają podpisywanie i szyfrowanie przesyłek elektronicznych oraz ustanowienie jednorazowego wejścia do systemów i aplikacji (single sign-on) współpracujących z Entrust. Dodatkowy moduł AutoRA pozwala użytkownikom, poprzez interfejs formularza WWW, na samodzielne pozyskiwanie certyfikatów i odzyskiwanie zagubionych kluczy.

--------------------------------------------------------------------------------

Entrust/PKI 5.0

Producent: Entrust Technologies Inc.,http://www.entrust.com

Cena: 25 tys. USD (wersja dla 10 tys. użytkowników)

Platformy: Windows NT 4.0, Solaris 2.7, 2.6 (w II kwartale br. będą to także HP-UX i AIX)


TOP 200