Podpis pod fakturą

Przedsiębiorcy wykazują zainteresowanie e-fakturami, ale na razie nie przekłada się ono na zwiększoną sprzedaż certyfikatów elektronicznych.

Przedsiębiorcy wykazują zainteresowanie e-fakturami, ale na razie nie przekłada się ono na zwiększoną sprzedaż certyfikatów elektronicznych.

Płatnicy podatku VAT nie czekali z niecierpliwością na rozporządzenia ministra finansów umożliwiające wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Tak przynajmniej można wnioskować po liczbie sprzedanych certyfikatów kwalifikowanych niezbędnych do złożenia tzw. bezpiecznego e-podpisu, którym muszą być opatrywane faktury elektroniczne. "Firmy dopiero zaczęły się interesować fakturami elektronicznymi. Odbieramy sporo telefonów z pytaniami dotyczącymi wykorzystania e-faktur i możliwości osiągnięcia dzięki nim oszczędności" - mówi Adam Dąbrowski ze szczecińskiego Unizeto Technologies.

Utworzone przez Unizeto Centrum Certyfikacji Certum to jedna z czterech instytucji uprawnionych do wystawiania certyfikatów kwalifikowanych. Trzy pozostałe to Signet (stworzone przez TP Internet), Sigillum (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych) i Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Oferują one nie tylko certyfikaty kwalifikowane - czyli oprogramowanie i komponenty techniczne do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego - ale są także skłonne implementować oprogramowanie podpisujące w systemach fakturujących. Oferują także bezpieczne archiwa faktur elektronicznych, czego wymaga rozporządzenie ministra finansów z 14 lipca br.

Poczekamy, zobaczymy

Nie jest tajemnicą, że polski rynek zastosowań podpisu elektronicznego jest niewielki. Ustaloną pozycję mają Certum, które wystawia certyfikaty dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i serwerów SSL oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa, która obsługuje sektor bankowy. Unizeto Technologies deklaruje, że dotychczas wydało 3000 certyfikatów kwalifikowanych. KIR mówi o 500 umowach dotyczących świadczenie takich usług. Pozostałe firmy nie podają informacji na temat liczby wydanych certyfikatów.

W trakcie prac nad rozporządzeniem o fakturach elektronicznych do końca nie było wiadomo, czy minister finansów zdecyduje się na zastosowanie certyfikatów kwalifikowanych czy zwykłych. Ostateczna decyzja - o konieczności sygnowania faktur elektronicznych bezpiecznym podpisem - przyniosła więc liczne komentarze o "impulsie rozwojowym" dla wystawców certyfikatów kwalifikowanych. Pierwsze dni od wejścia w życie rozporządzenia tego nie potwierdzają. "Media twierdzą, że rozporządzenie to przyniesie czterem firmom wystawiającym certyfikaty wielkie pieniądze. Na razie tego nie widać" - mówi Adam Dąbrowski.

"Wzrost będzie można zaobserwować najwcześniej za kilka tygodni lub nawet miesięcy. Potencjalni użytkownicy muszą oswoić się z koncepcją faktury elektronicznej. Z pewnością jednak obserwujemy, jak rośnie zainteresowanie" - mówi Artur Miękina z Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum, należącej do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Zainteresowanie potwierdza także Elżbieta Włodarczyk z Krajowej Izby Rozliczeniowej, ale podobnie jak inni przyznaje, że na razie trudno mówić o wzroście sprzedaży. "Losy rozporządzenia ważyły się do samego końca. Wiele firm dopiero z chwilą jego wejścia w życie, co nastąpiło na początku sierpnia br., zaczęło rozważać możliwość wykorzystania faktur elektronicznych" - mówi Elżbieta Włodarczyk. "Spodziewamy się jednak, że wkrótce wzrost zainteresowania przełoży się na zwiększoną sprzedaż certyfikatów kwalifikowanych" - dodaje.

Promowanie podpisu

Firmy oferujące certyfikaty kwalifikowane intensywnie promują swoje rozwiązania. Najpopularniejszą formę stanowią warsztaty organizowane dla konkretnych klientów lub szkolenia otwarte, na których prezentowane są możliwości zastosowania technologii podpisu elektronicznego w praktyce. Kampanię promocyjną wspieraną przez Unię Europejską przygotowało Unizeto. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego firma zorganizuje cykl regionalnych seminariów i warsztatów, w ramach których będzie budować świadomość innowacji technologicznych w oparciu o rozwiązania IT. Unizeto zaplanowało 12 imprez, które będą się odbywać w różnych rejonach województwa zachodniopomorskiego. Są one adresowane przede wszystkim do małych i średnich firm oraz administracji samorządowej.

3500-4000 tyle certyfikatów kwalifikowanych wystawiły dotąd cztery centra certyfikacji działające w Polsce.

Rynkowe nadzieje

Faktury elektroniczne to nie jedyna nadzieja dla firm oferujących certyfikaty kwalifikowane. Coraz więcej ustaw i rozporządzeń stwarza możliwości zastosowania podpisu elektronicznego. Zgodnie z zapisami ustawy o podpisie elektronicznym, do 2006 r. cała administracja centralna i samorządowa powinna być przygotowana do wymiany dokumentów drogą elektroniczną.

Wystawcy certyfikatów liczą także na projekt e-Podatki, który ma umożliwić przekazywanie, przechowywanie oraz przetwarzanie deklaracji podatkowych i podań w postaci elektronicznej. Ma także zapewnić dostęp do informacji podatkowych online. W pierwszej kolejności ruszyć ma system e-Deklaracje, w ramach którego podatkowe deklaracje podmioty gospodarcze będą mogły przesyłać drogą elektroniczną. Wdrożenie systemu ma się zakończyć w połowie 2007 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200