Podłączyć bez kabli

Nowa tania technologia łączności radiowej krótkiego zasięgu ma zastąpić obecnie stosowane interfejsy. Pierwsze urządzenia stosujące tę technologię mają się pojawić w 1999 r.

Nowa tania technologia łączności radiowej krótkiego zasięgu ma zastąpić obecnie stosowane interfejsy. Pierwsze urządzenia stosujące tę technologię mają się pojawić w 1999 r.

Ericsson, IBM, Intel, Nokia i Toshiba powołały do życia tzw. SIG (Special Interest Group) - zespół, którego zadaniem ma być opracowanie specyfikacji taniego i prostego systemu bezprzewodowej łączności i wymiany danych, wykorzystującego pasmo radiowe. Ma on zastąpić obecnie stosowane połączenia kablowe w urządzeniach elektronicznych powszechnego użytku i komputerach, umożliwiając wymianę danych i dźwięku m.in. z telefonami klasycznymi lub komórkowymi, komputerami naręcznymi oraz urządzeniami peryferyjnymi.

Obecnie przewiduje się, że pojedynczy moduł do obsługi transmisji nie powinien kosztować więcej niż ok. 5 USD. Zasięg tego radiowego systemu ma wynosić nie więcej niż 10 m. Łączność ma wykorzystywać dostępne w większości krajów pasmo radiowe 2,45 GHz. Specyfikacja Bluetooth będzie dostępna wszystkim zainteresowanym nią producentom sprzętu i oprogramowania bez konieczności wnoszenia opłat licencyjnych. Może to istotnie przyczynić się do popularyzacji tej nowej technologii.

W ramach grupy Bluetooth SIG, Intel ma opracowywać i oprogramowanie, Ericsson - podstawowe technologie łączności radiowej, Toshiba i IBM standard integracji systemu z urządzeniami przenośnymi, a Nokia - technologię łączności radiowej oraz oprogramowanie do przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Prawdopodobnie pierwsze urządzenia stosujące tę technologię pojawią się dopiero jesienią 1999 r., ale będzie możliwe przystosowanie obecnego sprzętu do wykorzystania tego typu w łączności radiowej, np. przy użyciu specjalnych kart rozszerzeń.

Jeśli nowa technologia uzyska szerokie wsparcie firm telekomunikacyjnych i komputerowych, może to oznaczać powstanie standardu ułatwiającego i upraszczającego wymianę danych - nie trzeba będzie stosować różnych kabli i interfejsów zależnych od rodzaju urządzenia, producenta lub obowiązującego w danym kraju standardu gniazd. Wątpliwości budzi natomiast sposób, w jaki system ten umożliwi zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do danych lub wprowadzaniem wirusów do sieci firmowych.

Bliższe informacje na temat nowego systemu łączności radiowej dostępne są w Internecie na specjalnej stronie uruchomionej przez Bluetooth SIG pod adresem http://www.bluetooth.com