Podkarpacie przyjęło strategię informatyzacji

W dniu 8 kwietnia 2008 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o przyjęciu "Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013".

Opracowany przez zespół ekspertów Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" we współpracy z przedstawicielami samorządów regionu, jednostek naukowo-badawczych oraz firm sektora technologii informacji i komunikacji dokument określa cele i kierunki działań skoncentrowanych wokół problemów wymagających interwencji, takich jak: przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego, wyrównywanie szans rozwojowych w regionie czy udostępnienie mieszkańcom szerokiej gamy e-usług.

Wśród priorytetów przyjętej Strategii znalazły się m.in. strategiczne inwestycje w teleinformatykę, ekorozwój podkarpackiej wsi wspierany nowoczesnymi technologiami ICT, zapewnienie potencjału instytucjonalnego dla innowacyjnego e-Rozwoju województwa.

Sfinansowanie realizacji kluczowych dla powodzenia Strategii projektów oszacowano na 128 mln euro, które pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.


TOP 200