Podgryzanie kości RAMBUSA

Kolejna wersja pamięci DDR może znowu opóźnić popularyzację układów RDRAM.

Kolejna wersja pamięci DDR może znowu opóźnić popularyzację układów RDRAM.

Masowa produkcja PC333 DDR SDRAM rozpocznie się jeszcze we wrześniu br. - deklarują przedstawiciele Silicon Integrated Systems. Niebawem firma wprowadzi również chipsety 645 DDR, obsługujące Pentium 4 - pierwsze współpracujące z pamięcią PC333. Nad podobnymi zestawami pracują m.in. VIA i Acer. Szacuje się, że po rozpoczęciu masowej produkcji, nowe DDR powinny być droższe o ok. 10% od tradycyjnych SDRAM.

Nowe wersje DDR wprawdzie nie ustępują RDRAM pod względem wydajności, ale te ostatnie mają nowszą, rozwojową architekturę. Ewolucja SDRAM natrafia na barierę, co widać dobrze na przykładzie PC333.

Jedną z często podkreślanych zalet DDR jest zgodność z architekturą starszych SDRAM. Układy DDR PC266 wykorzystują częstotliwość 133 MHz, a więc taką samą jak pamięci PC133, ale dane są odczytywane na obu zboczach sygnału zegara, co powoduje dwukrotne zwiększenie pasma transmisji. Nowe PC333 wymagają już zwiększenia częstotliwości taktowania do 166 MHz. Jest to więc odejście od dotychczasowej zgodności i mały krok w kierunku obranym wcześ-niej przez Rambusa (RDRAM mają częstotliwość 800 MHz).

Podstawowe różnice w technologiach DDR i Rambus to częstotliwość takto- wania i szerokość szyny danych. W tych pierwszych stosowana jest mała, "tradycyjna" częstotliwość 133 MHz i szyna 64-bitowa. Zwiększenie przepustowoś- ci wymaga zmiany przynajmniej jed- nej z tych wartości. Rozszerzenie szyny nie jest możliwe ze względów praktycznych - powoduje wzrost liczby wyprowadzeń w pamięciach i chipsetach, a co za tym idzie zwiększenie kosztów produkcji. Z kolei istot- na zmiana częstotliwości oznaczałaby rezygnację z dotychczasowej zgodności i konieczność opracowania nowej architektury, tak jak uczynił to Rambus.

Pamięci Rambus wykorzystują częstotliwość 800 MHz, a w planach jest jej zwiększenie do 1066 MHz (w 2002 r.) i do 1200 MHz (w 2005 r.). W odróżnieniu od DDR układy Rambus stosują 16-bitową szynę danych, która ma być rozszerzana w kolejnych wersjach pamięci do 32 i 64 bitów. Ponadto architektura ta umożliwia równoległe przesyłanie danych w dwóch kanałach, co powoduje podwojenie szybkości transmisji. Według przedstawicieli Rambusa, przepustowość pojedynczych modułów pamięci RDRAM do roku 2005 osiągnie wartość 9,6 GB/s. SDRAM nie ma takich możliwości rozwoju.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200