Podglądanie konkurencji

Wiedza o tym, jak konkurent zachęca klientów do odwiedzania jego strony webowej oraz co oglądają i kupują klienci wizytujący ośrodek konkurenta, jest bardzo pożądana. Właśnie taki rodzaj informacji mają zapewniać nowe usługi zapowiedziane przez WebSideStory i comScoreNetworks.

Wiedza o tym, jak konkurent zachęca klientów do odwiedzania jego strony webowej oraz co oglądają i kupują klienci wizytujący ośrodek konkurenta, jest bardzo pożądana. Właśnie taki rodzaj informacji mają zapewniać nowe usługi zapowiedziane przez WebSideStory i comScoreNetworks.

Dostawcy ci zapewniają, że usługa o nazwie HitBox Benchmarker pozwoli na studiowanie wzorców ruchu webowego w ośrodkach konkurencyjnych i porównywanie wyników takich studiów z osiągnięciami własnego ośrodka.

HitBox Benchmarker jest usługą subskrypcyjną, łączącą w sobie technologię analizy typu clickstream WebSideStory z monitoringiem klientów z comStore. Powstała w wyniku tego usługa umożliwia monitorowanie zarówno własnego ośrodka, jak i ośrodka o podobnym profilu działalności - w celu lepszego określenia działań marketingowych.

HitBox Benchmarker pozwala na śledzenie szeregu parametrów, między innymi głównych ścieżek, którymi poruszają się wizytujący ośrodek, czasu spędzanego w ośrodku, najczęściej ściąganych stron, domen powiązanych, URL, motorów wyszukiwań, wyszukiwanych słów kluczowych oraz liczby klientów nowych i powracających do ośrodka. Raporty analityczne są dostarczane przez graficzny interfejs webowy.

Dostępne dane dokumentują aktywność online 200 tys. internautów. Użytkownicy ci, to część 1,5-milionowej rzeszy klientów comScore, którzy umożliwili comScore poufne monitorowanie ich aktywności internetowej w zamian za przyśpieszenie ich usług internetowych.

WebSiteStory zapewnia funkcje analizy statystycznej i raportowania. Cena takiej usługi rozpoczyna się od 90 000 USD za monitorowanie własnego ośrodka firmy plus jeden ośrodek firmy "konkurencyjnej" w ciągu roku. Za każdy dodatkowy ośrodek trzeba zapłacić 20 000 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200