Podejście systemowe

Komenda Główna Policji do końca września br. przystosuje używane w niej systemy informatyczne i telekomunikacyjne do czterocyfrowego formatu zapisu daty.

Komenda Główna Policji do końca września br. przystosuje używane w niej systemy informatyczne i telekomunikacyjne do czterocyfrowego formatu zapisu daty.

Służby informatyczne Komendy Głównej Policji (KGP) problem roku 2000 potraktowały systemowo. Decyzją Zbigniewa Chwalińskiego, dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP, w ub.r. powołano zespół zajmujący się rozwiązaniem problemu milenium. Kieruje nim naczelnik IV wydziału, odpowiedzialny zazwyczaj za bezpieczeństwo systemów, czyli także sprawne ich działanie po 1 stycznia 2000 r.

Łączność służb bezpieczeństwa

"Problem ten dotyczy właściwie wszystkich systemów komputerowych i telekomunikacyjnych stosowanych w policji. Odpowiedzialność spoczywająca na naszym biurze jest szczególnie duża, zwłaszcza w przypadku systemów łączności, z których, oprócz policji, korzystają także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Państwa czy Straż Graniczna" - mówi Zbigniew Chwaliński.

Komenda Główna Policji rozpoczęła pracę w ub.r. od inwentaryzacji całego, stosowanego sprzętu i oprogramowania. Zdaniem pracowników Biura Łączności i Informatyki, łatwo było przeprowadzić ten proces w przypadku rozwiązań kupowanych centralnie. Trudniej natomiast w przypadku systemów otrzymywanych od tzw. sponsorów z Polski i z zagranicy. "Zdarza się często, że nie wiemy, z jakiego oprogramowania korzystają niektóre komendy. Nie są one jednak newralgiczne dla działania policji" - stwierdzają policyjni informatycy.

Pytania do producentów

Po stworzeniu bazy stosowanych rozwiązań, przedstawiciele Biura Łączności i Informatyki wysłali wszystkim (ok. 35) dostawcom rozwiązań teleinformatycznych zapytania na temat zgodności ich produktów z rokiem 2000, a także prośbę dotyczącą sposobów i kosztów rozwiązania ewentualnych problemów. "Uzyskaliśmy już wszystkie potrzebne nam informacje, czasami z konkretnymi ofertami handlowymi. Okazało się, że w 90% stosowane systemy wymagają uaktualnienia. Koszt przystosowania oprogramowania i sprzętu komputerowego szacujemy na ok. 3 mln zł. W przypadku systemów łączności dopiero pracujemy nad budżetem. Będzie on większy i może wynieść nawet 6-10 mln zł" - mówi Zbigniew Chwaliński. Policja musi przystosować centrale telefoniczne, teleksowe, urządzenia szyfrujące, a także systemy łączności radiowej.

Obie sumy mają znaleźć się w opracowywanym na ten rok budżecie. "Realny przyrost budżetu Biura Łączności i Informatyki to kilkadziesiąt procent w porównaniu z 1998 r. Nie wszystko jednak spowodowane jest wydatkami na rok 2000. Część to zaaprobowane przez Leszka Balcerowicza, ministra finansów, tzw. wydatki celowe" - mówią przedstawiciele KGP. Zostaną one przeznaczone na stworzenie systemu komputerowej analizy kryminalnej czy systemu typu Command & Control dla komendy stołecznej. Przetarg na dostawcę ostatniego z nich zostanie rozstrzygnięty do końca lutego br.

Prostsze, bo własne

Najważniejszy, ze względu na działanie policji, jest zintegrowany system informacji policyjnej, z którego korzystają wszystkie komendy, a od tego roku także komendy powiatowe i ok. 250 większych komisariatów. "Tak dalece uzależniliśmy się od tego systemu informatycznego, że w przypadku jego awarii policjant, oprócz patrolowania ulic, nic nie może praktycznie robić. Nie jest np. w stanie zweryfikować danych podejrzanego" - stwierdza Zbigniew Chwaliński. "Aplikacja ta, podobnie jak większość stosowanych przez nas programów, została dostosowana już w ub.r., ponieważ stworzyli je nasi informatycy. Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o zagwarantowanie sprawnego działania policji" - dodaje.

Dostosowywanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w policji zakończy się - według zapewnień przedstawicieli Biura Łączności i Informatyki KPG - do września br. Ostatnie miesiące zostaną przeznaczone na testy. Pierwszym z nich będzie sprawdzenie, jak stosowane oprogramowanie będzie działało 9 września 1999 r. To pierwsza, newralgiczna data, związana z dwucyfrowym jej zapisem w starych systemach. Niektóre systemy mogą zinterpretować ją jako ciąg znaków, powodujący zakończenie działania systemu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200