Pod okiem bystrego agenta

Neugents - neuronowi agenci - mają dbać o sprawną pracę sieci i aplikacji. Computer Associates wyposażył swój system Unicenter TNG w mechanizmy wykorzystywane w sieciach neuronowych.

Neugents - neuronowi agenci - mają dbać o sprawną pracę sieci i aplikacji. Computer Associates wyposażył swój system Unicenter TNG w mechanizmy wykorzystywane w sieciach neuronowych.

Computer Associates wykorzystuje nową broń w walce na rynku systemów zarządzania sieciami i pracujących w niej aplikacji. Firma wprowadziła na rynek pakiet Unicenter TNG Performance Neugent rozszerzający funkcje platformy Unicenter TNG o technologię sieci neuronowych, umożliwiającą automatyczną analizę zdarzeń zachodzących w sieci. Neugents, czyli neuronowi agenci, zauważają groźbę nieprawidłowości w pracy systemów zarządzanych przez TNG i informują o nich administratora przed pojawieniem się problemów.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie sieciami i systemami komputerowymi zazwyczaj zajmują się ich monitorowaniem i szybkim reagowaniem na problemy. CA zapewnia, że zmieni się to wraz z wykorzystaniem neugents. To agenci będą analizować dane i zawczasu informować o przewidywanych konsekwencjach. Powiadomią np. administratora, że jeśli dysk twardy serwera X będzie zapełniać się w takim tempie jak dotychczas, to w 80% istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągu tygodnia zabraknie na nim miejsca.

Agent się uczy

Aby przeprowadzać skomplikowane analizy, neugent musi dokładnie poznać środowisko, w którym ma działać. Najpierw przeglądana jest baza zdarzeń sieciowych, stworzona w czasie korzystania z Unicenter TNG. "Neugent uczy się kilka minut, kilka godzin lub dni - w zależności od tego, jak długo użytkowany jest w przedsiębiorstwie Unicenter i jak dużą siecią zarządza" - mówi Peter Koslowski, dyrektor ds. technicznych Computer Associates w Niemczech.

Neugent nie wymaga żadnej konfiguracji. Nie ma oddzielnego interfejsu. Po zainstalowaniu uczy się środowiska, w którym pracuje, korzystając z pomocy Unicenter TNG Historical Performance Agent (HPA). Tworzy profil monitorowanej przez niego maszyny, rozpoznając jej stany zwykłe i krytyczne. Tym samym zwalnia administratora z konieczności określania powstawania alarmów. Po przystąpieniu do pracy neugent informuje administratora o wszystkich anomaliach.

Administrator może doskonalić umiejętności neugenta, instruując go, czy wskazane anomalie mają szczególne znaczenie dla systemu. Przykładowo, gdy agent wykryje znaczne obciążenie sieci w jednym dniu, nie musi to oznaczać, że pojawiają się problemy - może to być spowodowane okresową transmisją dużej ilości danych.

Nie tylko sieci

Unicenter TNG Performance Neugent obsługuje wyłącznie serwery Windows NT 3.51 i 4.0 oraz pracujące na nich aplikacje (pakiet analizuje kilka tysięcy różnych zdarzeń, wzajemnie je ze sobą korelując). Licencja agenta dla jednego serwera kosztuje ok. 2000 USD.

Kolejne wersje neugents CA zapowiada na początek przyszłego roku. Będą one monitorować serwery unixowe i mainframe. Firma zamierza także współpracować z producentami sprzętu sieciowego nad produkcją neugents, mogących nadzorować pracę sieci.

"Zastosowana w neugents technologia sieci neuronowych może mieć także wiele zastosowań wykraczających poza zarządzanie . Może służyć do analizy danych biznesowych i np. prognozowania zapotrzebowania na nowe produkty" - mówi Peter Koslowski. Niemniej, aby podawać prawdopodobne prognozy neugents potrzebują dużej ilości danych wejściowych. O ile łatwo jest je zapewnić w zamkniętym środowisku serwerów NT, to znacznie trudniej zgromadzić je w przypadku danych biznesowych. Oprócz czynników wewnątrzfirmowych ogromne znaczenie ma także działalność konkurencji, której dokładne i wiarygodne opisanie w firmowych bazach danych jest niemożliwe.