Pod nową banderą

System zarządzania sieciami Spectrum wzbogacono o monitorowanie alarmów za pośrednictwem przeglądarek WWW.

System zarządzania sieciami Spectrum wzbogacono o monitorowanie alarmów za pośrednictwem przeglądarek WWW.

Aprisma Management Technologies, znana dotychczas jako dział Spectrum firmy Cabletron Systems, udostępniła swój pierwszy produkt. Firma wprowadziła na rynek oprogramowanie Spectrum Web Operator Suite, umożliwiające pracownikom działów pomocy technicznej uzyskanie dostępu za pośrednictwem przeglądarki internetowej do informacji zebranych przez pakiet zarządzania sieciami Spectrum. Oprogramowanie komunikuje się i zarządza informacjami o alarmach tworzonymi przez routery i przełączniki Cisco Systems, pobierając je z aplikacji CiscoWorks.

Alarm w przeglądarce

Spectrum Web Operator Suite składa się z 4 komponentów, z których 2 odpowiadają za zarządzanie alarmami zgłaszanymi przez Spectrum, a pozostałe pozwalają na przeglądanie bazy wszystkich urządzeń pracujących w sieci, przeglądanie ich konfiguracji, wyszukiwanie konkretnych urządzeń i testowanie ich działania. Realizacja tych funkcji odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Podstawowym modułem jest Alarm Ticker, przesuwający się w oknie przeglądarki pasek, który zawiera informacje o pracy poszczególnych urządzeń sieciowych. Jeśli jeden z przełączników bądź routerów zacznie funkcjonować nieprawidłowo, na pasku pojawia się krótka o tym informacja. Osoba odpowiedzialna za monitoring sieci po kliknięciu na informacji alarmowej automatycznie uruchamia kolejny moduł oprogramowania - Alarm Manager. Z poziomu przeglądarki administrator może nawiązać połączenie ze szwankującym urządzeniem i zdalnie zdiagnozować powód jego nieprawidłowego działania. Alarm Manager pozwala również administratorowi opisać specyfikę problemu i podjęte działania zmierzające do jego usunięcia. Dzięki temu inni administratorzy w innym miejscu sieci również będą na bieżąco informowani o tym kto i w jaki sposób próbuje rozwiązać problem.

Internetowa integracja

Spectrum Web Operator Suite wymienia w taki sam sposób informacje z pakietem Spectrum, jak z konkurencyjnym rozwiązaniem CiscoWorks. Do integracji z obydwoma systemami zarządzania siecią wykorzystano technologie XML i CIM.

Web Operator jest dostępny w wersjach dla platform Solaris i Windows NT. Cena podstawowej wersji pakietu wynosi 5 tys. USD.


TOP 200