Pocztowy kontrakt na 95 mln

Integrated Solutions dostarczy Poczcie Polskiej licencje na oprogramowanie Microsoftu wraz ze wsparciem technicznym i wsparciem usług pakietów biurowych, poczty elektronicznej oraz oprogramowania do użytkowanych już przez Pocztę stacji roboczych i serwerów.

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone było od września. Najkorzystniejsza dla Poczty Polskiej oferta została złożona przez Integrated Solutions na kwotę 95,2 mln.

Umowa ma zabezpieczyć produkty i usługi na potrzeby całej grupy kapitałowej Poczty Polskiej, w której skład – poza Pocztą – wchodzą jeszcze Bank Pocztowy i Poczta Polska Usługi Cyfrowe, przyszły software house grupy. Kontrakt podpisano na trzy lata.

Zobacz również:

Dzięki kontraktowi Poczta ma zaoszczędzić ok. 30 mln zł – o tyle zmniejszą się koszty licencji i wsparcia dla oprogramowania Microsoftu w porównaniu z podobnymi dostawami z wcześniejszych lat.

Obecnie w ponad 7,5 tys. placówek Poczty Polskiej w użyciu znajduje się niemal 40 tys. komputerów, 20 tys. tabletów i ok. 500 aplikacji i oprogramowania różnych rodzajów. Oprogramowanie Microsoftu jest też używane na ok. 3 tys. serwerów, które obsługują kluczowe aplikacje spółki, system do obsługi klientów w placówkach, system kadrowo-płacowy, system finansowo-księgowy i inne programy wspierające.


TOP 200