Pocztowe call center

Program Talisma umożliwia obsługę elektronicznej korespondencji z klientami.

Program Talisma umożliwia obsługę elektronicznej korespondencji z klientami.

Udzielanie odpowiedzi na listy elektroniczne przychodzące do firmy za pośrednictwem serwisu WWW przerasta zazwyczaj możliwości człowieka. Najczęściej musi się tym zająć grupa pracowników, którzy powinni dzielić pracę między siebie. Korzystają oni więc z tej samej skrzynki pocztowej do odbioru listów, każdy z nich odpowiada na listy o określonej tematyce, niektóre przesyła do innych osób. Przyjęcie listu zaw-sze powinno być poprzedzone jego oceną i ustaleniem priorytetu. Do realizacji tych celów może przydać się specjalizowany klient poczty elektronicznej, taki jak Talisma.

Z programu może korzystać ok. 10 użytkowników jednocześnie. Interfejs Talismy jest bardzo podobny do tego z klienta Microsoft Outlook - z tą tylko różnicą, że widoczne są informacje o statusie poszczególnych listów i katalogi użytkowników systemu. Kiedy otwiera się dany list, program wyświetla informację z bazy danych o jego nadawcy, czyli obecnym kliencie firmy. Wśród nich można znaleźć historię korespondencji z nadawcą, w której określone jest rozdysponowanie jego listów między poszczególnych użytkowników Talismy oraz nadane im priorytety. Dodatkowa lista służy do szybkiej kategoryzacji otrzymywanych listów (typu "nowy klient", "reklamacja", "pytanie techniczne" itd.).

Za i przeciw

Najważniejszą cechą Talismy jest nawigowanie po zbiorach listów. Można je oglądać w różnych układach, wydzielić tylko te przypisane konkretnej osobie, grupować według kategorii itp. Ponadto można na bieżąco tworzyć raporty o poszczególnych klientach i przepływie komunikatów. Program pozwala na budowanie schematów standardowych odpowiedzi.

Wadą Talismy jest brak możliwości dostosowywania programu do własnych potrzeb - nie można modyfikować formatu bazy danych o klientach ani zmieniać wyglądu dostępnych raportów. Wreszcie nie daje się obecnie budować własnych list ze standardowymi elementami wyboru przy wprowadzaniu danych.

Program współpracuje z Microsoft Exchange Server lub dowolnym innym serwerem pocztowym, obsługującym protokół POP3. Podstawę jego działania stanowi MS Access, jako baza danych. Niestety, zbyt mała wydajność takiego rozwiązania ogranicza liczbę użytkowników programu. Nowa wersja Talismy, obsługująca bazę SQL, powinna być dostępna w I poł. przyszłego roku.

<hr size=1 noshade>Talisma 1.0 Aditi Corp

http://www.aditi.com

Cena: 2995 USD (do końca br. cena promocyjna 995 USD)

Obsługiwane platformy: Windows NT 4.0 (serwer); Windows NT lub 98 (klient); program wymaga do pracy minimum Pentium 90 MHz


TOP 200