Poczta a'la Mozilla

Członkowie projektu Mozilla opublikowali na witrynie http://www.mozilla.org . finalną wersję klienta pocztowego Thunderbird 1.0, stanowiącego uzupełnienie opublikowanej przeglądarki Firefox 1.0.

Członkowie projektu Mozilla opublikowali na witryniehttp://www.mozilla.org . finalną wersję klienta pocztowego Thunderbird 1.0, stanowiącego uzupełnienie opublikowanej przeglądarki Firefox 1.0.

Program obsługuje zarówno POP3, jak i IMAP. Zawiera filtr antyspamowy i klienta RSS. Przeglądarkę pobrało dotychczas 9 mln osób. Członkowie projektu sądzą, że - ze względu na przyzwyczajenia użytkowników i formalne ograniczenia - klient pocztowy nie powtórzy ilościowo sukcesu przeglądarki.


TOP 200