Początek końca geoblockingu w UE

10 lipca 2015 roku posłowie Parlamentu Europejskiego po długim czasie opowiedzieli się za zmianą prawa autorskiego. Propozycje uwzględniły raport Komisji Europejskiej na temat stosowania geoblockingu w krajach Unii Europejskiej.

Prawo to, ustanowione w roku 2001, obecnie jest dość przestarzałe i nie uwzględnia aktualnego stanu technologii. Europarlamentarzyści uchwalili propozycję jego nowelizacji znaczną większością – 445 głosów oddano za, a tylko 65 przeciwko.

Raport nie jest w żaden sposób dokumentem wiążącym, aczkolwiek jego akceptacja jest początkiem drogi do nowelizacji przepisów przez Parlament. Nie będzie to jednakże proces szybki, co wynika z konieczności wcześniejszego ustalenia, jaki wpływ wywrze on na przemysł filmowy i telewizyjny.

Zobacz również:

Dziś serwisy streamingowe i telewizje internetowe często odmawiają dostępu do swoich usług niektórym użytkowników z innych krajów. Parlament w swoim raporcie proponuje różne rozwiązania, które pozwoliłyby na udostępnianie tych treści bez względu na położenie użytkownika. Umożliwiłoby to łatwy dostęp do takich usług mniejszościom żyjącym w Unii poza granicami swego państwa. Raport zakłada także wprowadzenie ułatwień dla bibliotek w wypożyczaniu e-booków, czego wcześniej Parlament Europejski nie planował.

Jeszcze w dniu zaakceptowania raportu Komisja odrzuciła dwie kontrowersyjne poprawki. Jedną z nich była propozycja ograniczenia wolności panoramy, czyli możliwości zakazu fotografowania pewnych elementów miejskiego krajobrazu, jak budynki, pomniki czy zabytki, ze względu na prawa autorskie projektantów. Druga, zaproponowana przez niemieckich konserwatystów, miałaby wprowadzać pomocnicze prawo własności, na którego podstawie wyszukiwarki internetowe musiałyby płacić prasie za wykorzystywanie ich materiałów.

Julia Reda, europarlamentarzystka będąca autorką raportu, uważa, że potrzeba jeszcze wiele czasu, aby wszyscy członkowie Parlamentu zrozumieli zmiany kulturowe wywołane rozwojem internetu, a także wpływ tych zmian na prawo własności intelektualnej.

Na stronie Europarlamentu dostępna jest tymczasowa wersja raportu, praktycznie identyczna z tą zaakceptowaną przez Parlament.


TOP 200