(Po)wstrzymać rok 2000

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowało spotkanie przedstawicieli polskiej gospodarki, administracji i firm teleinformatycznych, poświęcone strategii rozwiązania problemu roku 2000.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowało spotkanie przedstawicieli polskiej gospodarki, administracji i firm teleinformatycznych, poświęcone strategii rozwiązania problemu roku 2000.

"W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób, w tym szefowie największych polskich firm teleinformatycznych, przedstawiciele administracji rządowej i wojska, a także energetyki, telekomunikacji, bankowości i przemysłu. Wypowiadano się na temat stanu przygotowań do czterocyfrowego zapisu daty sprzedawanych bądź wykorzystywanych przez siebie systemów informatycznych" - mówi Krzysztof Szamałek, dyrektor Departamentu Obsługi Rady Bezpieczeństwa Narodowego w BBN, dodając, iż na spotkaniu uzyskano zapewnienie od Polskiej Agencji Atomistyki, "że jej reaktor atomowy w Świerku nie wybuchnie".

W ocenie uczestników było to jedno z najważniejszych spotkań, poświęconych problemowi roku 2000. Jednak wskazywali oni na to, iż odbyło się ono zbyt późno, jak na tematykę poświęconą strategii przystosowania polskich systemów informatycznych do poprawnego, czterocyfrowego zapisu daty po 31 grudnia 1999 r.

Rada ma ruszyć

Uczestnicy spotkania wyrazili również zaniepokojenie, że powołana we wrześniu 1998 r. Rada Informatyki, która miała przygotować program zminimalizowania skutków problemu roku 2000 w Polsce, dotychczas nie podjęła żadnych działań (pisaliśmy o tym w numerze 46/98 Computerworlda z 14 grudnia 1998 r.). Podjęto decyzję, że pierwsze spotkanie Rady odbędzie się na początku lutego br. Jej nowym przewodniczącym został Leszek Burzyński, nowo mianowany podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialny m.in. za rządowe systemy teleinformatyczne i rejestry państwowe. Zastąpi on Krzysztofa Lagę, odwołanego we wrześniu ub.r. ze stanowiska podsekretarza stanu w MSWiA, który tym samym nie mógł pełnić funkcji jej przewodniczącego.

Konkluzje i wnioski

Zdaniem uczestników spotkania, do rozwiązania problemu roku 2000 niewystarczająco przygotowują się zakłady energetyczne. Obecnie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opracowuje na podstawie wniosków ze spotkania raport dotyczący problemu roku 2000 w Polsce i stanu przygotowań do jego rozwiązania.

Zostanie on przedstawiony do publicznej wiadomości w I kwartale br. (prawdopodobnie dopiero w marcu). Dokument ma zawierać również wskazówki dla przedstawicieli mediów o tym, w jaki sposób przedstawiać problem nowego milenium, by nie wywołać paniki.

Nie ma się czego bać

Prominenci polskiej polityki i gospodarki wyrażają zaniepokojenie mogącą wystąpić paniką przed najbliższą zabawą sylwestrową. To poważny krok do przodu w diagnozowaniu ewentualnych skutków zmiany daty dla polskiej gospodarki i administracji. Gratulacje.

Postaramy się pisać tak, aby nikt się nie bał.

Adam Jadczak

<hr size=1 noshade>Listę członków Rady Informatyki publikowaliśmy w numerze 36/98 Computerworlda z 5 października 1998 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200