Po raz trzynasty odbędzie się Górska Szkoła PTI

Tegoroczne szkoleniowe spotkanie informatyków, menedżerów i przedstawicieli środowiska akademickiego ma być próbą rozwiania wątpliwości rozczarowanych użytkowników co do efektywności zastosowań systemów informatycznych. "Menedżerowie dużych przedsiębiorstw, mający za sobą wdrożenia systemów wspierających zarządzanie, są zniechęceni brakiem mierzalnych rezultatów. Jest to jedna z przyczyn, dla których tak trudno jest nakłonić użytkowników systemów informatycznych do podzielenia się swoimi doświadczeniami z wdrożeń. A tymczasem problemy pojawiające się w trakcie projektu informatycznego są tematami, które najbardziej interesują uczestników tego rodzaju spotkań" - mówi Jerzy Nowak, prezes górnośląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizatora Górskiej Szkoły PTI.

Wystąpienia praktyków

XIII Górska Szkoła PTI będzie okazją do wysłuchania prezentacji praktyków, którzy z wdrożeniem systemów informatycznych zmierzyli się w Polmosie Zielona Góra, Hucie Konin i Lasach Państwowych. Swoimi doświadczeniami podzieli się również wrocławski Adtranz, będący jedną z niewielu firm w Polsce, gdzie wdrożeniu systemu informatycznego towarzyszyła zmiana struktury organizacyjnej firmy.

"Adtranz mógł sobie na to pozwolić, ponieważ w zasadzie zrezygnował z jakichkolwiek zasobów przejmowanego Pafawagu. Tymczasem w wielu, by nie powiedzieć we wszystkich, polskich firmach projekt informatyczny nie został poprzedzony reorganizacją, co jest jedną z przyczyn braku wymiernych efektów. W USA, w wyniku zmian organizacyjnych związanych z informatyzacją, w ciągu kilku lat zlikwidowano 5 mln stanowisk kierowniczych" - opo- wiada Jerzy Nowak.

Prelekcje teoretyków

Program spotkania przewiduje również wykłady i prezentacje wykraczające poza tematykę efektywności zastosowania systemów informatycznych. Będą one dotyczyć zarządzania projektami informatycznymi, strategii informatyzacji przedsiębiorstw i kryteriów wyboru systemów informatycznych. Niektóre z tych wykładów są przeznaczone w zasadzie tylko dla przedstawicieli środowiska akademickiego, inne stanowią niezbędne - zdaniem organizatorów - merytoryczne uzupełnienie tematu przewodniego.

Prelegentami będą nie tylko informatycy i menedżerowie, ale również wykładowcy z politechnik i wyższych szkół ekonomicznych z całej Polski. Rodzi to naturalne pytanie, czy przy braku współpracy przemysłu z nauką przedstawiciele tej ostatniej mogą kompetentnie wypowiadać się na temat zasad informatyzacji. "Dobry wykład teoretyczny porządkuje pojęcia, stając się podstawą do dyskusji, w której krytycy muszą udowodnić swoje racje. Z pewnością akademicy lepiej orientuję się w opisanych w literaturze światowej metodykach wdrożeń i ich związkach z ostateczną efektywnością informatyzacji. Wreszcie wielu naukowców pracowało wcześniej dla zakładów przemysłowych, a te związki rozpadły się dopiero w ostatnich latach" - podsumowuje Jerzy Nowak.

--------------------------------------------------------------------------------

XIII Górska Szkoła PTI odbędzie się w Szczyrku 25-29 czerwca 2001 r. Zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać na adres: [email protected] Patronat prasowy nad imprezą objął Computerworld.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200