Po głosie mnie poznacie

Rozwiązania wykorzystujące biometrię głosu uproszczą weryfikację klienta realizowaną przez hasło lub kod PIN. Zwiększy to wygodę i bezpieczeństwo użytkownika oraz przyniesie oszczędności firmom, których działalność wymaga obsługi dużej liczby klientów, np. banków czy telekomów.

Po głosie mnie poznacie

Weryfikacja klientów za pomocą hasła lub kodu PIN jest niewygodna dla użytkowników i kosztowna dla przedsiębiorstwa. Na rynku dostępne są już rozwiązania oparte na technologiach biometrycznych, które pozwalają uprościć ten proces, podnosząc komfort i bezpieczeństwo operacji.

Niewielkie wymagania sprzętowe, brak konieczności zakupu drogich urządzeń pomiarowych i nieinwazyjność metody sprawiają, że biometria głosowa góruje nad innymi biometrycznymi systemami weryfikacji użytkowników. Bazuje ona na różnicach cech głosu ludzkiego, które są nie do podrobienia.

Głos może stanowić podstawę identyfikacji

Technologia biometrii głosowej weryfikuje użytkownika, a dokładniej: wytworzony sygnał mowy, i decyduje, czy dana fraza została wypowiedziana przez określoną osobę.

W procesie wytwarzania mowy wyróżnia się dwa czynniki powstawania unikalnych cech charakterystycznych sygnału mowy: anatomiczne i psychiczne. Aspekt fizyczny dotyczy budowy anatomicznej traktu głosowego. Jego kształt i wielkość decydują o indywidualnym charakterze barwy głosu. Drugi aspekt wiąże się z unikalnym sposobem mówienia, w czym biorą udział mózg i narządy artykulacji mowy.

Prawdopodobieństwo, że dwie osoby posiadałyby takie same trakty głosowe co do wielkości i kształtu oraz że mogłyby używać ich w identyczny sposób do artykulacji, jest równe zeru. Dlatego głos jest unikatową cechą człowieka, która może stanowić podstawę identyfikacji.

Zastosowanie algorytmów przetwarzania sygnałów i automatycznej klasyfikacji danych pozwala na skuteczne wydobycie najważniejszych biometrycznych cech głosu z wypowiedzi rejestracyjnych i testowych oraz weryfikację tożsamości. Zbiory cech biometrycznych, opisanych liczbowo, służą do stworzenia indywidualnych statystycznych modeli, które stają się niepowtarzalnymi wzorcami biometrycznymi każdego rejestrującego się użytkownika.

Systemy weryfikacji mówiącego

Wśród systemów weryfikacji mówiącego wyróżniamy systemy zależne od treści wypowiedzi (Text-dependent), niezależne od treści wypowiedzi (Text-independent) oraz systemy ze zmienną treścią (Text-prompted).

W przypadku weryfikacji w trybie Text-dependent użytkownik, aby zostać zweryfikowany, musi podać ustalone wyrażenie (hasło). Metoda weryfikacji ze stałym hasłem, niewymagająca długiego treningu oraz pozwalająca na jednoznaczne powiązanie biometrycznego wzorca głosu z fonemami wypowiedzi-hasła zapewnia wysoką skuteczność i bezpieczeństwo przy zachowaniu łatwości procesu rejestracji i weryfikacji użytkownika. Idealnie sprawdza się we wdrożeniach komercyjnych. Inaczej ma się sprawa z weryfikacją w trybie Text-independent – użytkownik może zostać zweryfikowany dzięki jakiejkolwiek próbce głosu o wystarczającej długości. Weryfikację w trybie Text-independent wdrożył, jako pierwsza instytucja finansowa, brytyjski bank Barclays Wealth & Investment Managment. Klient weryfikowany jest na podstawie głosu w trakcie rozmowy z konsultantem. Jeśli system nie zdoła zweryfikować głosu klienta, wtedy konsultant powraca do tradycyjnego procesu uwierzytelniania. Użytkownicy mają też możliwość wyboru kanału weryfikacji. Od momentu wdrożenia ponad 84% klientów Barclays skorzystało z biometrycznego odcisku głosu, a 95% z nich zostało pozytywnie zweryfikowanych już przy pierwszym telefonicznym kontakcie z bankiem


TOP 200