Po fuzji ASK z CA

Gdy Computer Associates International, Inc. (CA) opublikował strategię związaną z nabytym ostatnio pakietem produktów firmy ASK Group, Inc., reakcje analityków znacznie odbiegały od reakcji użytkowników.

Gdy Computer Associates International, Inc. (CA) opublikował strategię związaną z nabytym ostatnio pakietem produktów firmy ASK Group, Inc., reakcje analityków znacznie odbiegały od reakcji użytkowników.

Analitycy chwalili CA za strategiczną wizję dotyczącą takich produktów jak CA-Ingres czy CA-OpenRoad. Jak twierdzą, CA uratowała skrzynię z klejnotami z tonącego okrętu i zapowiedzi uświetnienia nabytku są naprawdę szczere.

Tym niemniej użytkownicy nadal wyrażają swój sceptycyzm co do możliwości CA zachowania technicznej spójności produktu. Niektórzy użytkownicy produktów ASK obawiają się, że CA zrobi niewiele aby podnieść wartość tych produktów i że będzie starać się wyciągnąć jak największe korzyści z klientów ASK oraz usług serwisowych. Obawy te wcale nie są bezpodstawne. Obserwatorzy poczynań Computer Associates International zarzucają CA, że właśnie w ten sposób postąpiła w przypadku przejęcia Cullinet Software, Inc., i ich bazy danych IDMS (Integrated Data-base Management Services).

Zapowiedź ASK Group, Inc. dostarczenia do maja br. OpenRoad w wersji na Windows NT była poważnie brana pod uwagę nie tylko przez wielu niezależnych dostawców oprogramowania.

Na przykład Chuck O'Leary, wiceprezes Modisette nie ukrywa swego rozdrażnienia. Zapowiada, że da CA trzy miesiące na poczynienie postępów, zanim podejmie decyzję co robić dalej.

Stan ducha użytkowników lapidarnie określił przedstawiciel Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Użytkowników Ingres (NAIUA), będący równocześnie dyrektorem firmy Management Information Service - Frank Pellegrino:

"Użytkownicy są w tej chwili nieco podenerwowani, oczekując na to co dostarczy im CA".

Czytając między wierszami

Na obronę CA można powiedzieć, że sprzedawcy nie przerwali dostarczania ani rozwijania żadnego z produktów ASK, a zarząd CA zapewnia, że zamiary software'owego giganta dalszego rozwoju Ingres oraz produktów ASK są naprawdę szczere. Podobne opinie prezentują analitycy. W największym skrócie syntetyczna opinia analityków mogłaby wyglądać następująco:

"Między wierszami dokumentów przedstawionych przez CA można wyczytać, iż plany CA nie ograniczają się do serwisu. Można oczekiwać integracji technologii i zestawu produktów ASK z architekturą CA. CA nie przejęło ASK jedynie dla jakichś zysków serwisowych. Chcą oni być główną postacią na rynku systemów klient/serwer, a więc ich zamiary związane z Ingres to nie osiąganie zysków z serwisu, jak w przypadku IDMS-a Cullinetu. To nie są spekulacje bez pokrycia. Na przykład CA-OpenRoad, zorientowane obiektowo narzędzie do tworzenia aplikacji, jest w trakcie beta-testowania u ponad tuzina klientów pod systemem NT. Powstają również wersje na wszystkie ważniejsze wersje Unixa, włączając te z Hewlett-Packard, Co., Sun Microsystems, Inc. oraz IBM. Fuzja z ASK była dla Computer Associates International, Inc. decyzją strategiczną".

"Mimo że ASK nie udało się zgodnie z obietnicą dostarczyć wersji OpenRoad dla Windows NT do końca maja, plan CA dostarczenia kompletnego pakietu do końca roku jest lepszą ofertą niż jakikolwiek alternatywny scenariusz. ASK nie miał możliwości finansowych aby kontynuować inwestowanie w produkt. Jedyne co pozostało CA do zrobienia, to poskładanie kawałków oraz dopilnowanie aby produkt się ukazał. Można oczekiwać, że klienci ASK i Ingres zyskają na tym".

Wydaje się, że optymizm analityków w tym przypadku rozmija się z nastrojami użytkowników.

Nie można wykluczyć, że dłuższe opóźnienia w realizacji projektu mogą spowodować odejście od CA niektórych klientów.


TOP 200