Po drugiej stronie lustra

Outsourcing kadr zyskuje zwolenników. W wielu firmach jest istotnym źródłem wiedzy i nieodzowną częścią zmian organizacyjnych. Bywa również traktowany jako forma optymalizacji kosztów. Warto wiedzieć, co o tej formie zatrudnienia sądzą bezpośrednio zainteresowani - konsultanci i specjaliści do wynajęcia.

Rynek outsourcingu kadr się rozwija. Coraz częściej na taką formę zatrudnienia decydują się świeżo upieczeni absolwenci studiów technicznych, jak i doświadczeni konsultanci powracający do kraju z projektów realizowanych na rzecz klientów zagranicznych. Rośnie również zainteresowanie ze strony potencjalnych pracodawców. Wzrasta bowiem liczba firm, które w obliczu zmian gospodarczych zmuszone są do reorganizacji całej działalności bądź części procesów biznesowych. Często tylko zewnętrzne wsparcie może zagwarantować im tempo zmian wystarczające do przetrwania. Warto więc dowiedzieć się, w jaki sposób usprawnić pracę ekspertów kontraktowych i ułatwić im wejście do organizacji. Informacji tych najlepiej szukać u źródła - pytając konsultantów.

Najtrudniej zacząć

Zanim zatrudnisz pracownika kontraktowego:

- Przeanalizuj możliwości własnego zespołu i określ, jakich umiejętności potrzebujesz.

- Przemyśl, czy naprawdę potrzebujesz wsparcia z zewnątrz.

- Sprecyzuj własne oczekiwania, zasady współpracy i strukturę zespołu.

- Określ jedną osobę, która będzie reprezentować pracownika kontraktowego w sprawach organizacyjnych.

Niezależni konsultanci IT w większości działają na pograniczu biznesu i technologii. Co do zasady taki podział funkcjonuje również na rynku outsourcingu kadr - jedna grupa specjalistów do wynajęcia koncentruje się na usługach związanych z organizacją i optymalizacją biznesu, a druga - na wiedzy technicznej. Niezależnie od tego, obie grupy ekspertów siłą rzeczy posiadają pewne umiejętności z obu kategorii. Pomimo różnych specjalizacji, wszyscy konsultanci do wynajęcia spotykają się z szeregiem podobnych problemów. Pierwszym jest zdobycie kontraktu.

W Polsce podstawowym kanałem dotarcia do klienta nadal jest opinia osób znanych klientowi. "Wynika to chyba z niedojrzałości rynku. W krajach zachodnich nie ma problemu z tym, żeby zatrudniać nieznajomych specjalistów. U nas zdarza się to niezmiernie rzadko" - mówi Piotr Wąsikowski, właściciel firmy MCH Advisors. Przyznaje jednak, że takie polecenie w znacznej mierze ułatwia współpracę i gwarantuje zaufanie firmy zlecającej prace. Zdobycie kontraktu z polecenia, to również łatwiejszy start całego projektu. Popularność zdobywają też usługi outsourcingu kadr świadczone przez wyspecjalizowane firmy.

W swoich założeniach model współpracy kontraktowej zakłada zatrudnienie niezależnego eksperta do wsparcia kompetencji wewnętrznego zespołu lub do realizacji zadań ukierunkowanych na ściśle określony cel. Wobec tego, zatrudnienie niezależnych specjalistów jest pewnego rodzaju odpowiedzią na biznesową potrzebę chwili - problem wymagający specyficznych umiejętności. Firmie powinno więc zależeć na jak najszybszym rozpoczęciu prac. Pewnych etapów współpracy z niezależnymi ekspertami nie da się jednak przyspieszyć, a tym bardziej uniknąć. Wielu problemom można jednak zapobiec jeszcze przed podpisaniem kontraktu.


TOP 200