Po decyzji sądu w sprawie Elektrimu

Wczoraj Sąd Gospodarczy w Warszawie odrzucił wniosek wierzycieli Elektrimu i otworzył postępowanie układowe spółki. Obligatariusze chcą jednak odrzucić układ.

Wczoraj Sąd Gospodarczy w Warszawie odrzucił wniosek wierzycieli Elektrimu i otworzył postępowanie układowe spółki. Obligatariusze chcą jednak odrzucić układ. KPWiG, Vivendi oraz zarząd Elektrimu wnosiły o oddalenie wniosku o upadłość oraz otwarcie postępowania układowego, natomiast obligatariusze konsekwentnie żądali spłaty całego zadłużenia i opowiadali się za ogłoszeniem upadłości holdingu.

W grudniu Elektrim zaproponował obligatariuszom, któtrzy objęli papiery o wartości nominalnej 440 mln euro redukcję zadłużenia o 40% i jego spłatę do 2004 roku. Łącznie zobowiązania holdingu to około 2,2 mld zł. Wartość aktywów holdingu to według zarządu 3,2 mld zł. W kasie spółki jest ok. 580 mln zł. Przedstawiciele Elektrimu zapowiedzieli, że rozważają nową emisję akcji i planują ponadto sprzedaż aktywów.

Zobacz również:

  • Ta firma oskarża Facebooka o przywłaszczenie sobie jej nazwy
  • UE uchyla grzywnę antymonopolową nałożoną na Qualcomm

Decyzja sądu spowodowała raczej krótkotrwały wzrost notowań Elektrmu. Wierzyciele wciąż zapowiadają jednak, że nie pójdą na ustępstwa i nie zgodzą się na proponowane przez spółkę warunki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200