Po co komu 100 Mbps?

W ostatnim już odcinku cyklu o 100VG-AnyLAN, omówione zostana kolejne zagadnienia związane z tą technologią: sposób działania podstawowego elementu sieci 100 VG - koncentratora - oraz przykłady zastosowań tej technologii w praktyce.

W ostatnim już odcinku cyklu o 100VG-AnyLAN, omówione zostana kolejne zagadnienia związane z tą technologią: sposób działania podstawowego elementu sieci 100 VG - koncentratora - oraz przykłady zastosowań tej technologii w praktyce.

Podstawowym elementem sieci 802.12 jest koncentrator. Jak wynika z poprzednich opisów, to właśnie ta część sieci decyduje o czasie dostępu do medium. Produkowane obecnie koncentratory zawierają specjalne układy 6-portowego repetytora. W zależności od liczby portów w koncentratorze, używa się od 1 (małe koncentratory firm Compex czy Katron) do 3 (koncentrator 15-portowy firmy Hewlett-Packard) takich układów.

Bardziej rozbudowane koncentratory HP mają możliwość podłączenia mostu (bridge) łączącego sieci 100VG-AnyLAN z tradycyjną siecią 10 Mbps 10Base-T. Podobne układy stosowane są w kartach sieciowych tego standardu.

Budowa koncentratora

Na przykładzie produktu firmy Hewlett-Packard, przedstawiono schemat blokowy budowy koncentratora. Podstawowymi elementami koncentratora są układy repetytorów i nadajniki-odbiorniki (transceivers). W tym koncentratorze funkcje konfiguracyjne i zarządzające zostały powierzone 8052.

Układy repetytorów zawierają implementację protokołu priorytetu żądań, informują o nadawanych lub odbieranych pakietach oraz stanowią interfejs do systemu. Interfejs systemu składa się z szyny łączącej repetytory w jeden logiczny repetytor oraz z interfejsu do zarządzania koncentratorem. Do każdego repetytora podłączonych jest 6 nadajników-odbiorników łączących je bezpośrednio z gniazdem UTP. Dodatkowo jeden z portów jest wykorzystywany jako łącze do kaskadowego połączenia koncentratorów w większych sieciach.

Moduł SNMP z pomostem 100VG/10Base-T

W koncentratorach firmy HP można zastosować dodatkowy moduł zarządzający SNMP z procesorem i960. Daje on również możliwość bezpośredniego spinania sieci 10Base-T z siecią 100VG tylko za pomocą buforowania ramek. Zawiera on dostatecznie dużo RAM (2MB) dla obsługi bufora ramek i oprogramowania SNMP. Silny procesor i960 daje wysoką wydajność konwersji ramek 100VG/10Base-T i możliwość badania statystyk pakietów w czasie rzeczywistym.

Budowa kart sieciowych 100VG-AnyLAN

Podstawowymi elementami 2-standardowych kart sieciowych 10Base-T/100VG są: układ końcowy 10Base-T/100VG, zewnętrzny bufor RAM oraz nadajniki-odbiorniki dla 10Base-T i 100VG. Dla standardu 10Base-T stosuje się typowe, powszechnie używane elementy kart sieciowych. Jako nadajnik-odbiornik dla standardu 100VG używany jest układ ATT2X01. Karty EISA pracują w trybie Bus-Master, co zapewnia małe obciążenie procesora obsługą karty sieciowej.

Praktyka, czyli - jak to wykorzystać

Technologia 100VG wykorzystywana jest np. w nowoczesnej medycynie. Dobry skaner rezonansu magnetycznego (MRI) generuje duże strumienie danych (do 80Mbps). Przesyłane są one siecią 100VG do serwera zajmującego się kompresją obrazów do standardu MPEG (w czasie rzeczywistym) i rozsyłaniem w sieci skompresowanych obrazów wideo do stacji, przy których siedzą lekarze badający dany przypadek. W ten sposób można oglądać w czasie rzeczywistym wyniki skomplikowanych badań, np. przestrzenny widok pracującego serca lub mózgu badanego właśnie pacjenta.

Sieci 100VG wkraczają także w sferę rozrywki. Problemem na pokładach dużych samolotów latających na długich trasach jest dostarczenie rozrywki pasażerom (szczególnie klasy pierwszej i biznesowej). Niestety, wyświetlanie na dużym ekranie jednego filmu powoduje zainteresowanie tylko części pasażerów i przeszkadza tym, którzy nie chcą niczego oglądać.

Rozwiązaniem jest sieć 100VG z serwerem wideo i monitorami komputerów przy każdym fotelu. Każdy pasażer może wybrać z biblioteki inny film, potem spokojne go oglądać.

Inny przykład. W pewnej agencji reklamowej w Warszawie funkcjonuje studio graficzne przygotowujące graficzną stronę reklamy. Potrzeby pracy grupowej i zwiększenia wydajności pracy spowodowały zainteresowanie zastosowaniem sieci komputerowej. Jednocześnie należało włączyć do sieci komputery w biurze oraz drukarki i naświetlarkę. Pierwsze próby z typową siecią opartą o Ethernet dały wyniki połowiczne. O ile zastosowanie takiej sieci w biurze dawało dobre rezultaty, to w studiu graficznym, przy obróbce plików o wielkościach dziesiątek i setek megabajtów, sieć była natychmiast blokowana przez pierwszą z pracujących stacji. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem okazało się zastosowanie w segmencie sieci obejmującym studio standardu 100VG-AnyLAN. Pliki ze zdjęciami w dużej rozdzielczości (strona kalendarza to ponad 100 MB) są przesyłane niezwłocznie, bez zauważalnego opóźnienia zależnego od liczby jednocześnie pracujących stacji. Okazało się, że teraz ograniczeniem jest wydajność serwera i stacji roboczych. Graficy mogą teraz przechowywać rezultaty swojej pracy na serwerze i pracować wykorzystując je na kilku komputerach.

Stwierdzono, że szybkość transferu plików na dysk sieciowy jest porównywalna do czasu osiąganego przez typowy dysk lokalny. Zastosowanie technologii mieszanej 100VG i 10Base-T dało wysoką wydajność sieci dla tych, którzy tego potrzebują, a niskie nakłady w przypadku stacji mało obciążających sieć.

Ostatnim przykładem jest opis możliwości zastosowania pełnej gamy szybkich elementów sieci 100VG, łącznie z przełącznikami 10/100 Mbps. Na rys. 2 pokazano projekt fragmentu szybkiej sieci rozległej, zintegrowanej z sieciami lokalnymi 100VG i 10Base-T. Jako podstawowy element na wyższych piętrach struktury sieciowej zastosowano przełączniki 10Base-T/100VG. Dają one możliwość obsługi do 16 segmentów sieci 10Base-T oraz 4 segmentów 100VG-AnyLAN. Produkowane są także przełączniki umożliwiające podłączenie sieci 10Base-T i 100VG do szkieletowej sieci ATM.

Do magistrali obszarowej standardu ATM lub FDDI podłączono poprzez odpowiedni moduł sprzęgający przełącznik 100VG. Zasila on następny poziom sieci - sieć lokalną budynku (wydziału). Do tego przełącznika podłączono zestaw (farmę) serwerów obsługujących dużą liczbę użytkowników lokalnych oraz z innych podsieci. W ramach wydziału podłączone są przez przełączniki 100VG stacje robocze wymagające dużych szybkości transferów plików oraz serwery aplikacji obsługujące cały wydział. Do przełącznika segmentowego podłączone są przełączniki niższego poziomu oraz koncentratory 100VG. Tam działają stacje robocze użytkowników lokalnych i serwery plików zapewniające usługi dla lokalnej społeczności.


TOP 200