Po DTP do System 3000

Krakowski System 3000, dystrybutor m.in. sprzętu Hewlett Packarda, jako czwarta polska firma uzyskała w lipcu br. status dystrybutora Micrografx'a, znanego amerykańskiego producenta programów DTP, pracujących w środowisku Windows.

Krakowski System 3000, dystrybutor m.in. sprzętu Hewlett Packarda, jako czwarta polska firma uzyskała w lipcu br. status dystrybutora Micrografx'a, znanego amerykańskiego producenta programów DTP, pracujących w środowisku Windows.

Programy te nie są jeszcze popularne na polskim rynku. Dlatego też System 3000 w tym miesiącu organizuje wspólnie z Micrografx szkolenia dla dealerów na temat marketingowych i technicznych aspektów produktów firmy. Szkolenie to jest etapem autoryzacji dealerów Microfrafx. Obecnie dostępne są u nas następujące produkty Micrografx: Designer 3.1 - do tworzenia profesjonalnej grafiki wektorowej; Windows Draw 3.0 - prosty program do tworzenia grafiki wektorowej; Charisma 2.1 - program do graficznej prezentacji ; Picture Publisher 3.0 - program do obróbki fotografii; ORGcharting! 1.0 - specjalistyczny program do budowania struktur organizacyjnych oraz drzew decyzyjnych; ABC Flowcharter 1.1 - specjalistyczny program do budowania algorytmów, struktur przepływu informacji, struktur organizacyjnych itp. Bliższe informacje można uzyskać w firmie System 3000 Kraków, tel. 21 98 00 w. 57, 60, fax 12 91 99.


TOP 200