Płyty Intela z Optimusa

Najprawdopodobniej w lipcu br. Optimus i Intel - zawrą porozumienie dotyczące produkcji płyt głównych w Polsce. Będą to prawdopodobnie płyty typu Pentium PCI amerykańskiej firmy Intel.

Najprawdopodobniej w lipcu br. Optimus i Intel - zawrą porozumienie dotyczące produkcji płyt głównych w Polsce. Będą to prawdopodobnie płyty typu Pentium PCI amerykańskiej firmy Intel.

"Projekt ten - stwierdził Roman Kluska szef Optimusa - uległ pewnej modyfikacji. Wraz z przedstawicielami Intela podjęliśmy kilka istotnych decyzji m.in. o włączeniu do przedsięwzięcia 3 partnera". Zdaniem prezesa nowosądeckiej spółki jest to jedna z największych firm światowych, z którą aktualnie prowadzone są negocjacje.

Optimus - zdaniem jego prezesa - jest w stanie produkować na własne potrzeby 100 tys. płyt głównych rocznie, ale to za mało, aby produkcja była opłacalna. Prawdopodobnie więc nadwyżki z krajowej produkcji trafią do Intela. W ubiegłym roku Optimus był na 6 miejscu wśród partnerów handlowych amerykańskiej firmy w Europie. Planowane przedsięwzięcie wymaga inwestycji rzędu miliona USD.


TOP 200