Plaut i S&T: wspólne wdrożenia

Firmy będą współpracować w zakresie wdrożeń rozwiązań SAP i integracji systemów sieciowych. Porozumienie obejmuje 14 krajów Europy Centralnej i Wschodniej, w tym również Polskę.

Plaut i S&T będą współpracować w zakresie wdrożeń rozwiązań SAP i integracji systemów sieciowych. Porozumienie obejmuje 14 krajów Europy Centralnej i Wschodniej, w tym również Polskę. Współpraca z S&T umożliwi firmie Plaut poszerzenie oferty o kompleksowe usługi integracji systemów sieciowych. Dla S&T umowa będzie szansą na wzmocnienie pozycji rynkowej w dziedzinie usług konsultingowych.

Dotychczas Plaut i S&T nie prowadziły wspólnych wdrożeń w Polsce. Zawarte porozumienie zakłada współpracę przy pozyskiwaniu nowych klientów, realizacji projektów i świadczeniu usług szkoleniowych.

Zobacz również:


TOP 200