Plaut do Scheera

Firma IDS Scheer przejmie polskie, czeskie, słowackie, węgierskie Plaut International Management Consulting, specjalizujące się we wdrażaniu aplikacji SAP.


TOP 200