Płatnik na wokandzie

Naczelny Sąd Administracyjny zajął się sprawą blokowania przez ZUS dostępu do specyfikacji internetowej transmisji danych w Programie Płatnik.

Sprawa trafiła na wokandę z powodu zarzutu o nie wywiązywanie się przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązków wynikających z Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pozew został złożony przez Sergiusza Pawłowicza, studenta Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, koordynatora polskiej grupy tłumaczeniowej serwera GNU.

<B>Janosikowe programowanie</B>

Pod koniec 2001 r. grupa osób zainteresowanych rozwojem oprogramowania open source postanowiła napisać program alternatywny dla udostępnianego przez ZUS Programu Płatnik. Projektowi nadano kryptonim „Janosik”. Nowe oprogramowanie miało funkcjonować we wszystkich systemach operacyjnych. Chodziło o to, aby firmy rozliczające składki drogą elektroniczną nie były zmuszane do używania systemu Windows, co jest niezbędne w tej chwili przy korzystaniu z Programu Płatnika.

Zobacz również:

Barierą nie do pokonania okazał się brak technicznej specyfikacji przekazu elektronicznego. Sergiusz Pawłowicz, powołując się na Ustawę o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się w lutym 2002 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o udostępnienie stosownych danych na temat formatu KSI MAIL wykorzystywanego w Programie Płatnik. Oddział ZUS we Wrocławiu odpowiedział, że nie dysponuje poszukiwanymi informacjami i przekazał sprawę do centrali w Warszawie.

W związku z brakiem odpowiedzi ze strony zarządu Zakładu, Sergiusz Pawłowicz złożył pozew do Naczelnego Sądu Administracyjnego, domagając się sądowej egzekucji prawa do informacji.

<B>Sąd żąda wyjaśnień</B>

W połowie lipca br. zapadła w NSA decyzja o uznaniu zasadności skargi i nadaniu biegu sprawie. Prowadzący ją sędzia uchylił przypisaną jej dotychczas klauzulę niejawności. Pismo o udostępnienie specyfikacji wysłane do dyrekcji wrocławskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostało potraktowane przez sędziego jako „wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego strony skarżącej”. Sąd wezwał ZUS do udzielenia odpowiedzi i złożenia wyjaśnień oraz przesłania związanych ze sprawą dokumentów. Dopiero wtedy sprawa będzie rozpatrzona powtórnie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może nastąpić to dopiero jesienią br., gdy sędziowie wrócą z urlopów (w sierpniu nie odbywają się żadne rozprawy).

Sergiusz Pawłowicz uważa, że osobnego wyjaśnienia wymaga jeszcze problem odpowiedzialności ZUS w związku z porozumieniem z Microsoftem, które prowadzi do ograniczenia konkurencji na polskim rynku oprogramowania. Pod koniec czerwca br. skierował w tej sprawie pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z delegatury wrocławskiej UOKiK sprawa znowu została przekazana do centrali w Warszawie. Do chwili obecnej nie nadeszła żadna odpowiedź.


TOP 200