Płatna wersja open source

Postgres Plus od wersji z otwartym kodem różni się nie tylko lepszą wydajnością, ale także dość wysokim poziomem zgodności z najważniejszą z baz biznesowych - Oracle.

IBM kupuje technologię EnterpriseDB

Twórcy EnterpriseDB zawarli niedawno porozumienie z IBM, licencjonując do flagowej bazy DB2 część kodu odpowiedzialną właśnie za kompatybilność z Oracle. W ten sposób na rynku pojawiły się dwa produkty, które umożliwiają łatwą migrację z Oracle do nowego motoru. Oprócz pieniędzy, które IBM zapłacił za licencjonowanie kodu, obie firmy uzgodniły zakup przez IBM akcji EnterpriseDB. Być może obie firmy będą wymieniać między sobą technologie związane z bazami danych, ale do tej pory nikt nie potwierdził takich informacji.

Baza danych Postgres Plus firmy EnterpriseDB wykorzystuje motor PostgreSQL, rozwijany od lat w modelu . Producent twierdzi, że wydajność jego bazy jest lepsza od oryginalnego PostgreSQL o ok. 50%, ale nie udało się znaleźć wyników benchmarków niezależnych badaczy, potwierdzających to osiągnięcie. Do tego kodu, który od dawna posiada narzędzia niezbędne w bazie klasy enterprise - obsługa transakcji, składowane procedury, backup online, obsługa dużego obciążenia przy mieszanym wykorzystaniu i inne - dodano motor, który potrafi symulować środowisko najpopularniejszej biznesowej bazy danych - Oracle. Motor ten obsługuje także replikację danych pomiędzy Oracle a PostgreSQL i zawiera elementy obsługi błędów jak w Oracle.

Emulator funkcji Oracle

EnterpriseDB sprzedaje dwie wersje bazy, Standard i Advanced. Wersja Standard jest utwardzoną wersją kodu open source, również dostępną w tym samym modelu komercyjnego wsparcia technicznego. Baza ta nie posiada niektórych opcji dostępnych w wyższych modelach, ale może okazać się wystarczająca dla wielu firm. Wersja Advanced Server zawiera warstwę kompatybilności z bazami Oracle, dzięki której wiele aplikacji może współpracować z tą bazą bez zmiany kodu. W innych, wymagane zmiany są stosunkowo niewielkie.

Jim Mlodgenski, główny architekt EnterpriseDB informuje, że motor kompatybilności z bazą Oracle nie tworzy warstwy zgodności z wybraną wersją bazy danych, ale klonuje zestaw funkcji, procedur i odwołań Oracle, uruchamianych nad bazą PostgreSQL. Emulowane jest nie tylko poprawne zachowanie bazy, ale i warunki wystąpienia błędów. "W przypadku większości funkcji, różnicy nie zauważą nie tylko programiści, ale także administratorzy bazy" - zapewnia.


TOP 200