Platforma zarządzania tożsamością Suna dla Web services

Sun przygotował nową platformę zarządzania tożsamością, dodając wsparcie architektury 64-bitowej do swoich usług katalogowych i motor synchronizacji pozwalający na połączenie ze środowiskiem Microsoftu.

Sun dąży do usytuowania swoich produktów usług katalogowych i zarządzania tożsamością linii SunONE na pozycji podstawowych elementów projektowania Web services i Javy.

Wszystkie produkty zarządzania tożsamością zostały "odświeżone" i skojarzone z Web services. Platforma tożsamości ma objąć bezpieczeństwo sieci przedsiębiorstwa i "mobilność" rozwiązań Javy. Na konferencji JavaOne Sun zapowiedział dwie inicjatywy mające ułatwić projektantom budowanie aplikacji mobilnych.

Zobacz również:

  • Microsoft Office 365 - lista wersji, najważniejsze zmiany dla biznesu

Firma konkuruje na polu zarządzania tożsamością - w tworzeniu platform zawierających usługi katalogowe, zarządzanie dostępem i technologie wyposażania (provisioning) - z takimi głównymi dostawcami tej technologii, jak IBM, Microsoft czy Novell.

Motor synchronizacji jest jedynym nowym elementem, który Sun dołożył do platformy Sun ONE. Jednocześnie zostały uaktualnione: Directory Server 5.2, Directory Proxy Server 5.2, Directory Server Resource Kit 5.2, Meta-Directory 5.1 i Identity Server 6.0 z Service Pack 1.0.

Sun ONE Identity Server for Windows 1.0, który jest spodziewany w lipcu, ma zapewniać możliwość synchronizacji z Active Directory - atrybutów, haseł i pozycji użytkowników. Identity Synchronization, który może pracować dwukierunkowo, będzie sprzedawany jako oddzielny moduł dodawany dla katalogów Suna. Moduł ten nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania w środowisku Microsoftu.

Firma zdecydowała się na opracowanie tego produktu w formie niezależnej, ponieważ platforma Microsoftu nie dopuszcza możliwości synchronizacji metakatalogu Suna z Active Directory. Identity Synchronization ma stać się podstawą metakatalogu kolejnej generacji, który ma pojawić się w ciągu roku. Platforma nowej generacji ma być oparta na Sun ONE Message Queue i zawierać złącza do wielu różnych katalogów i baz danych.

W zakresie usług katalogowych Sun rozbudował Directory Server o możliwość adresowania 64-bitowego, co ma zapewnić obsługę dużej liczby współbieżnych zleceń uwierzytelniania użytkowników.

Firma dołączyła także obsługę Directory Services Markup Language jako uzupełnienie obsługi LDAP, oraz możliwość szyfrowania atrybutów przechowywanych w katalogu. Directory Server 5.2 obsługuje czterotorową replikację typu multimaster dla geograficznie rozproszonych organizacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200