Platforma informacyjna dla biznesu

System ERP, Business Intelligence i CRM to trzy główne klasy systemów wspierających zarządzanie. Ich umiejętne połączenie pozwala stworzyć kompleksową platformę informacyjną.

Platforma informacyjna dla biznesu

Skuteczne działanie w warunkach globalnej konkurencji wymaga szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w coraz szerszym otoczeniu biznesowym. Szybkość decydowania nie jest już fanaberią, ale kluczową zdolnością przedsiębiorstwa. Dlatego też nie dziwi stale rosnące zainteresowanie systemami odpowiedzialnymi za analizy biznesowe i przetwarzanie informacji biznesowych - generowanych w ramach firmy i napływających do niej z zewnątrz. Należy pamiętać, że dzisiaj przedsiębiorcy działają w realiach lawinowego przyrostu ilości danych, które mogą, a nierzadko powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Do tego potrzeba odpowiednich narzędzi.

Od ERP do CRM

Analizy rynku i doświadczenie ostatnich kilku lat pokazują wyraźnie, że pomimo większego niż jeszcze kilka lat temu ryzyka działalności oraz malejącej dynamiki wzrostu prowadzonego biznesu wdrożenie nowoczesnych technologii jest jednym z elementów, które w opinii zarządzających mogą stanowić o dalszym rozwoju prowadzonego biznesu. Dlatego też w celu uzyskania wsparcia dla prowadzonej działalności i ogólnej poprawy jakości funkcjonowania organizacji firmy nadal inwestują w rozwiązania klasy ERP. Dzięki modułowej budowie systemy te oferują kompleksowy zestaw aplikacji wspierających organizację w skutecznej realizacji procesów biznesowych. Na rynku dostępne są także dedykowane rozwiązania, które można w pełni dopasować do obsługi procesów i rozwiązań specyficznych dla poszczególnych branż. O sukcesie wykorzystania narzędzi ERP nierzadko stanowi również modułowa konstrukcja umożliwiająca precyzyjne dopasowanie funkcji oprogramowania do bieżących bądź przyszłych potrzeb biznesowych. Rozwiązania klasy ERP pozwalają szczegółowo monitorować realizację wszystkich procesów biznesowych, niezależnie od wielkości firmy i skali prowadzonej działalności. Pełniąc rolę zintegrowanego środowiska danych operacyjnych, pozwalają na wprowadzenie nowych standardów realizacji procesów biznesowych oraz uporządkowanie funkcjonowania biznesu w kluczowych obszarach - choćby finansów lub produkcji. Posiadając tę swoistą platformę informacyjną, przedsiębiorstwo jest w stanie zminimalizować ryzyko biznesowe niezależnie od charakteru monitorowanych działań.

Zobacz również:

  • Jak system ERP może usprawnić i zautomatyzować pracę w firmach świadczących usługi
  • Microsoft prezentuje Viva Sales - inteligentny dodatek do CRM

Wdrażając rozwiązanie do obsługi podstawowych, najistotniejszych z perspektywy prowadzonej działalności procesów, wiele firm decyduje się na uruchomienie wielu dodatkowych elementów - modułów usprawniających zarządzanie działami kadrowo-płacowymi, handlowymi, magazynami, zamówieniami czy rozbudowaną obsługą klienta. Zakres funkcjonalny bywa zwykle rozwijany wraz z upływem czasu, w miarę pojawiania się nowych potrzeb i rosnących oczekiwać informacyjnych. Z drugiej strony popularyzacja rozwiązań typu ERP powoduje, że posiadanie wielu modułów staje się standardem. Trudno jest wyobrazić sobie optymalne kosztowo funkcjonowanie organizacji bez zastosowania dodatkowych narzędzi. Przykład stanowi zarządzanie portfelem klientów za pomocą - wywodzących się z systemów wsparcia sprzedaży - rozwiązań klasy CRM. O ile w przypadku mniejszych firm podstawowe zarządzanie relacjami z klientami i komunikacja z wykorzystaniem telefonu lub poczty elektronicznej może być efektywna już dzięki wykorzystaniu opracowanego arkusza kalkulacyjnego, o tyle w przypadku dużej liczby klientów lub bogatej oferty produktowej zwykle okazuje się to niemożliwe. W efekcie systemy operacyjnego CRM wspierają konkurencyjność firmy poprzez spójną obsługę procesów biznesowych i wykorzystanie wiedzy o kliencie na etapie realizacji każdego procesu: zarządzania ofertą, sprzedażą, zarządzania kampaniami i akcjami marketingowymi, a także obsługą posprzedażową.

Od klienta do informacji

Systematyczne zwiększanie efektywności działania oraz pozyskanie i utrzymanie rentownych klientów od zawsze odgrywają najważniejszą rolę w zrównoważonym rozwoju każdej firmy. Nic więc dziwnego, że rozwój środowiska narzędzi wspierających zarządzanie idzie zazwyczaj w kierunku wdrożenia rozwiązań z obszaru analitycznego CRM. Narzędzia takie stanowią najczęściej element pośredni pomiędzy typowymi systemami wspierającymi zarządzanie relacjami z klientami a wysokospecjalistycznymi rozwiązaniami klasy Business Intelligence. Wspierane odpowiednimi mechanizmami procesy profilowania klientów, tworzenia strategii dla kampanii marketingowych, budowania grup docelowych oraz analiza skuteczności podejmowanych działań istotnie zyskują na efektywności. Precyzyjnie współgrają również z potrzebami przedsiębiorstwa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200