Platforma e-KRK dla przedsiębiorców

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło system teleinformatyczny, który pozwala przedsiębiorcom na sięgnięcie online do Krajowego Rejestru Karnego. System teleinformatyczny dostarczyła Sii w konsorcjum z wrocławską firmą Cohesiva.

Usługa dostępna jest od 1 lipca 2014 r. pod adresemhttps://ekrk.ms.gov.pl. System umożliwia usługobiorcom złożenie zapytania i uzyskanie odpowiedzi z Krajowego Rejestru Karnego, bez wizyty w Biurze Informacyjnym KRK lub w Punkcie Informacyjnym KRK. Sposób jest znacznie wygodniejszy i tańszy dla użytkownika niż pozyskanie zaświadczenia drogą tradycyjną.

Projekt był realizowany kompleksowo. Obejmował wytworzenie całości oprogramowania Systemu e-KRK, w tym przeprowadzenie analiz funkcjonalnych i wykonanie projektu systemu. Konieczna była integracja z istniejącym systemem informatycznym Krajowego Rejestru Karnego i z systemami zewnętrznymi (w tym z systemem e-PUAP – epuap.gov.pl oraz systemem płatności elektronicznych).

Zobacz również:


TOP 200