Platforma dla mniejszych

Centrum e-biznesu - nowe przedsięwzięcie wrocławskiej firmy Getin - będzie jeszcze jedną próbą zachęcenia małych firm do uczestnictwa w gospodarce elektronicznej.

Centrum e-biznesu - nowe przedsięwzięcie wrocławskiej firmy Getin - będzie jeszcze jedną próbą zachęcenia małych firm do uczestnictwa w gospodarce elektronicznej.

"Budujemy boisko, zbieramy graczy i wrzucamy im piłki. Jeśli stworzymy odpowiednie warunki działania, to oni zaczną te piłki kopać. A my od każdego kopnięcia będziemy pobierać drobną prowizję" - tak o podstawowych założeniach powołania Centrum e-biznesu opowiada Piotr Czarnecki, prezes zarządu Getin Service Provider. Firma będzie pobierać prowizję od transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi zrzeszonymi w Centrum e-biznesu. Podmioty te nie będą ponosić opłat abonamentowych za uczestnictwo w Centrum.

Internet dla każdego

Podstawowym celem powołania Centrum e-biznesu było stworzenie platformy do prowadzenia handlu elektronicznego dla małych i średnich firm. To ich właściciele bowiem w większości postrzegają Internet jako narzędzie odpowiednie jedynie dla dużych przedsiębiorstw, które mogą sobie pozwolić na inwestycje potrzebne w rozwoju elektronicznego biznesu. Przełamanie tych stereotypów nie jest łatwe. "Chcemy stworzyć narzędzie tanie, a jednocześnie bardzo łatwe w użytkowaniu. To właśnie łatwość korzystania z naszego serwisu jest warunkiem koniecznym do powodzenia przedsięwzięcia" - mówi Piotr Czarnecki.

Firma korzystająca z Centrum e-biznesu będzie mogła wykorzystać do zbudowania własnych stron WWW zestaw kreatorów dostępnych na stronach serwisu przygotowanego przez Getin. Docelowo Centrum ma udostępniać narzędzia pozwalające na uczestnictwo w systemie transakcyjnym. Getin zamierza świadczyć usługi ASP, także oferując możliwość zdalnego korzystania z systemów do prowadzenia firmy (systemy magazynowe, pakiety FK, fakturowanie itd.). Programy te będą zintegrowane z narzędziami do prowadzenia elektronicznego handlu.

"Chcemy oferować bezpieczny sposób prowadzenia działalności handlowej w Internecie" - twierdzi Piotr Czarnecki. W kontaktach pomiędzy podmiotami biznesowymi należącymi do Centrum zostanie zachowana pełna identyfikacja stron transakcji. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu rozwiązań podpisu elektronicznego - właściwy system będzie wdrożony przez Getin do końca br.

Współpraca i informacje

"Nasz serwis chcemy nie tyle reklamować, ile docierać z informacją o nim bezpośrednio do małych i średnich firm. Będziemy korzystać z posiadanych baz adresowych, m.in. klientów Europejskiego Funduszu Leasingowego" - mówi Piotr Czarnecki. Aby zachęcić firmy do korzystania z Centrum e-biznesu, zostaną udostępnione serwisy informacyjno-doradcze oraz usługi oferowane przez podmioty będące partnerami Centrum. Są to m.in. serwis podatkowy (Arthur Andersen), prawny (kancelaria "Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy"), finansowy (banki i instytucje finansowe), celny (Systemy Komputerowe dr Główka) oraz serwis informacyjny (PAP). Współpracujące banki i instytucje finansowe (m.in. Fundusz Micro i bank Fortis) za pośrednictwem stron Centrum będą oferować małym i średnim firmom dostosowane do ich potrzeb usługi, np. kredyt czy leasing.

W rozwój Centrum e-biznesu firma Getin Service Provider zamierza przeznaczyć w br. ok. 10 mln zł.


TOP 200