Platforma Nokia D500 Multiservice Access

Nokia wprowadza na rynki europejskie wielousługową platformę dostępu do sieci Nokia D500 Multiservice Access Platform, która ma ułatwić operatorom łączności komórkowej uruchamianie usług głosowych oraz szerokopasmowy przekaz obrazu i danych.

Nokia wprowadza na rynki europejskie wielousługową platformę dostępu do sieci Nokia D500 Multiservice Access Platform, która ma ułatwić operatorom łączności komórkowej uruchamianie usług głosowych oraz szerokopasmowy przekaz obrazu i danych.

Platforma, zaprezentowana po raz pierwszy w styczniu br. na wystawie SuperNet w Kalifornii, jest przeznaczona dla działających już operatorów sieci telekomunikacyjnych, którzy zamierzają przejść od obecnego modelu usług wykorzystującego wyłącznie szybki dostęp do Internetu, do bardziej rozbudowanego - z użyciem protokołu IP. Pozwala ona zwiększyć średni dochód firmy w przeliczeniu na jednego abonenta (ARPU) i zarazem podnieść efektywność eksploatacji sieci.

Platforma D500 ma ułatwić operatorom sieci przejście od obecnych sieci wykorzystujących rozwiązania ATM, przez hybrydowy etap ATM/IP, do pełnej sieci All-IP. Docelowo rozwój platformy dostępu szerokopasmowego D500 ma zapewnić jedynie dostęp IP.


TOP 200