Platforma B2B Xtrade

Spółka Xtrade SA zaprezentowała wersję online platformy transakcji B2B. Jest to wspólne przedsięwzięcie Optimusa, BRE Banku i Commerce One, a także Compaqa.

Spółka Xtrade SA zaprezentowała wersję online platformy transakcji B2B. Jest to wspólne przedsięwzięcie Optimusa, BRE Banku i Commerce One, a także Compaqa.

Platforma ma umożliwiać świadczenie usług w zakresie transakcji elektronicznych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz tworzenie giełd branżowych. Możliwe będzie także podłączanie giełd elektronicznych innych podmiotów i włączanie ich do ogólnoświatowego rynku handlu elektronicznego B2B (tzw. Global Trading Web Association, łączący obecnie 32 podobne platformy na całym świecie).

Centralną częścią platformy B2B do dokonywania zakupów jest MarketSite wyposażony w motor transakcji. Kupujący mogą łączyć się z MarketSite poprzez aplikację zakupową Buy Site. Jest ona dostępna w wersji pełnej, której właścicielem jest klient (Enterprise Edition), lub w wersji dla hostingu, kiedy aplikacja udostępniana jest na serwerze operatora platformy, a klient może z niej korzystać za pomocą przeglądarki (Portal Edition).

Sprzedający mogą być podłączani na 2 sposoby: poprzez integrację z platformą ich modułów sprzedaży, funkcjonujących w ramach systemów ERP w przedsiębiorstwie, lub przez dostępną na platformie aplikację SupplyOrder, umożliwiającą zarządzanie katalogami oraz zamówieniami przez zwykłą przeglądarkę internetową. Platforma zapewni obsługę szeregu transakcji pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, w tym m.in.: zamówienia, potwierdzenia zamówień, status zamówienia, sprawdzenie ceny oraz dostępności towaru.

Funkcjonuje także system aukcji internetowych. W dalszej kolejności mają być uruchamiane transakcje, takie jak: faktura, płatność czy raport dotyczący zakupów. Oprócz wymiany transakcji, na platformie będą obsługiwane katalogi dostawców. W przyszłości platforma będzie wzbogacana pakietem profesjonalnych usług biznesowych, takich jak: usługi finansowe, logistyczne, ocena towarów przez niezależne źródła, ubezpieczenia, faktoring, korporacje zakupowe itp.

Xtrade ma umożliwić kupującym dokonywanie zakupów po niższych cenach, pozwolić na oszczędności w ramach kosztów organizacyjnych poprzez udrożnienie procesu zakupów, umożliwić scentralizowanie kontroli zakupów, ograniczyć czas poświęcony pracy administracyjnej, obniżyć poziom zapasów magazynowych, a rozproszonym organizacjom dostarczyć narzędzia pozwalające na agregacje i planowanie zakupów.

Od strony przyszłych użytkowników platformy Xtrade, zarówno kupujących, jak i sprzedających, nie jest wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania. Do korzystania z systemu wystarcza przeglądarka internetowa.

W przypadku klientów, którzy zakupią licencję BuySite i będą ją chcieli wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (liczba użytkowników i generowanych zamówień) aplikacja będzie instalowana na od kilku do kilkunastu serwerach, pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows NT 4.0 i bazy danych MS SQL Serwer 7.0.

Oprogramowanie MarketSite jest także instalowane na platformie Windows NT 4.0 oraz wykorzystuje bazę danych MS SQL serwer 7.0. Platforma sprzętowa do instalacji aplikacji MarketSite ma spełniać wymogi niezawodności, bezpieczeństwa, wydajności i skalowalności.

Transmisja danych pomiędzy użytkownikami platformy odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (klucz 128-bitowy). Zabezpieczenie platformy przed nieuprawnionym dostępem zapewnia system kaskadowych zapór ogniowych. Ponadto wszyscy użytkownicy platformy muszą być zarejestrowani, a każde rozpoczęcie pracy w aplikacji wymaga identyfikacji (nazwa użytkownika, hasło). W systemie jest przechowywana historia wszystkich zdarzeń związanych z bezpieczeństwem (nieudane próby dostępu, zmiany haseł itp.).

Koszt uczestnictwa w przedsięwzięciu będzie wynikał z:

 opłat wstępnych, związanych z zakupem aplikacji i jej wdrożeniem;

 opłat stałych, związanych z obsługą transakcji i opartych na modelach telekomunikacyjnych;

 opłat okresowych, związanych z usługami dodanymi, takimi jak aukcje.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200