Platforma Azure - jak tworzyć i uruchamiać aplikacje, i jakie to daje korzyści?

Jakie modele rozliczania za usługę są dostępne dla platformy Azure?

Podstawowy model to Consumption, czyli liniowy model rozliczeń, w którym użytkownik płaci za każdy podstawowy parametr, to znaczy czas pracy procesora, transfer danych, wielkość bazy adekwatnie do aktualnego zużycia. Dostępny jest także model Development Acelarator Core, który działa na podstawie standardowych jednostek obliczeniowych (base unit) o predefiniowanych parametrach technicznych, za które użytkownik płaci z góry, i albo je wykorzysta w danym miesiącu, albo nie. Zaletą modelu Development Acelarator Core jest istotnie niższy koszt w przeliczeniu na jednostkę, niż wynikałoby to z naliczenia w modelu Consumption. W ramach wersji Core użytkownik otrzymuje za każdą wykupioną jednostkę 750 godzin pracy miesięcznie instancji obliczeniowej i 10 GB przestrzeni dyskowej w ramach Windows Azure Storage. Dostępna jest także wersja rozszerzona Development Accelerator Extended z dodatkową instancją 10 GB bazy SQL Azure oraz wersja SQL Azure Accelerated Core z relacyjną bazą danych SQL Azure 25% tańszą.

Chmura, a właściwie Azure jest receptą na wiele typowych i nietypowych scenariuszy rozwoju biznesu. Jeżeli projekt się powiedzie, to czeka go wzrost ekspotencjalny - nie tylko przychodów, ale także wykorzystywanych zasobów obliczeniowych. Jeśli działanie aplikacji biznesowej charakteryzuje sezonowość, podczas której ilość potrzebnych zasobów raz rośnie, raz maleje, wówczas chmura także potrafi się łatwo dostosować do tej sytuacji.

W jaki sposób naliczane są płatności?

Płatności naliczane są zgodnie z podanymi wcześniej modelami, przy czym w każdym przypadku brane są pod uwagę takie parametry, jak: moc obliczeniowa, przestrzeń magazynowa w Windows Azure, transfer danych, wielkość bazy oraz liczba transakcji i połączeń z Windows Azure AppFabric. Moc obliczeniowa wyraża się w godzinach pracy procesora, przestrzeń magazynowa mierzona jest ilością przechowywanych danych i liczbą operacji. Transfer danych, zliczany jest w TB dla ruchu wchodzącego i wychodzącego z serwerów. Brana jest pod uwagę wielkość bazy danych, która może mieć rozmiar od 1 do 50 GB. I wreszcie na koszt ma także wpływ liczba transakcji i połączeń z Windows Azure AppFabric, polegających na uwierzytelnianiu oraz wykorzystaniu urządzeń do komunikacji poprzez AppFabric Service Bus.

Zobacz również:

  • Sprzedaż infrastruktury chmurowej stale wzrasta
  • ERP w chmurze dla każdego
  • Czym jest MSP? O strategicznym outsourcingu usług IT

Do czego służy komponent Windows Azure AppFabric?

Windows Azure AppFabric zawiera obecnie dwie usługi ułatwiające integrację rozproszonych w chmurze systemów informatycznych. Pierwsza z nich to umożliwiająca kontrolę access control, druga to service bus, czyli szyna danych. Funkcja access control służy do uwierzytelniania użytkowników i do zarządzania tożsamością. Oparta jest na otwartych, niezależnych od platformy standardach. Szyna danych ułatwia komunikację aplikacji i użytkowników w sieci publicznej, w środowisku rozproszonym.

Z naszych szacunków wynika, że prace związane z przeniesieniem napisanych wcześniej aplikacji do chmury zajmują od 5 do 10% czasu poświęconego wcześniej na napisanie tych aplikacji.

W jaki sposób wykonać aplikację na platformę Azure?

Można zdecydować się na usługę świadczoną przez dział Microsoft Services, który podejmie się tego zadania, albo podjąć współpracę z integratorem. Liczba firm i programistów, która zaczęła już zdobywać wiedzę na temat programowania i budowy aplikacji na platformie Azure, rośnie w tempie lawinowym. Z entuzjastycznym przyjęciem spotkaliśmy się podczas październikowego Microsoft Technology Summit w Warszawie. Chmura i platforma Azure odgrywała podczas tej imprezy pierwszoplanową rolę. Słyszałem niejednokrotnie z ust uczestników tej konferencji stwierdzenia "nareszcie wiem, dlaczego Microsoft tak interesuje się przetwarzaniem w chmurze" lub "zrozumiałem, dlaczego warto zainteresować się Azure".

Czy już działające aplikacje, ale nieprzystosowane do funkcjonowania w chmurze, można migrować na platformę Azure?

Jak najbardziej tak. Platforma umożliwia migrację już wykonanych aplikacji w chmurę. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich, ale znaczna część z nich będzie mogła działać po przeniesieniu oprogramowania do platformy Azure. Z naszych szacunków wynika, że prace związane z przeniesieniem napisanych wcześniej aplikacji do chmury zajmują od 5 do 10% czasu poświęconego wcześniej na napisanie tych aplikacji.


TOP 200