Plany pracodawców

Computerworld Polska zapytał firmy i instytucje, które zatrudniają informatyków o to, jakie warunki oferują praktykantom i stażystom. Okazuje się, że wszyscy tych najlepszych spośród zamierzają zatrudniać na stałe. Perspektywy są obiecujące, bo u każdego z największych pracodawców pracę może znaleźć ponad 100 młodych ludzi.

W badaniu, przeprowadzonym w lutym br. brały udział firmy prywatne i instytucje publiczne, reprezentujące różne specjalności rynku IT. Są wśród nich zarówno producenci oprogramowania, jak i sprzętu, najwięksi dostawcy rozwiązań i małe firmy doradcze. Respondenci zatrudniają od 3 do 4000 osób, a średnio pracuje u nich 605 osób. Badanie ma zasięg ogólnopolski, 27,5% firm ma siedziby w Warszawie, a 62,5% pochodzi spoza stolicy.

Spośród wszystkich, którzy wypełnili ankietę 93,75% zamierza zatrudnić w bieżącym roku praktykantów i stażystów, a tylko 6,25% badanych nie zamierza tego zrobić.

Najwięcej, bo połowa instytucji zamierza zatrudnić do 10 adeptów informatyki, a 12,5% ankietowanych oferuje ponad 100 miejsc stażowych. Co ciekawe, najwięcej ofert u jednego pracodawcy znajdą kandydaci nie w Warszawie, ale w Łodzi i Krakowie.

Z punktu widzenia absolwentów interesujące są również odpowiedzi pracodawców na pytanie, czy osobom, które sprawdzą się podczas praktyk zaoferują stałe zatrudnienie. Wprawdzie odsetek odpowiedzi w każdej z grup podzielonych według liczby stażystów, był tu niższy niż w poprzednim pytaniu, jednak wyraźnie widać, że pracodawcy traktują praktyki i staże jako sposób na poszukiwanie kadry.

Zapytaliśmy ankietowanych, czy przychodzące do nich młode osoby mogą liczyć na wynagrodzenie. Okazuje się, że płatne praktyki organizuje 66,6% pytanych, ale płatne staże już 80% instytucji. Jednogłośnie wszyscy respondenci zadeklarowali, że stażyści wykonują realne zadania bezpośrednio związane z działalnością firmy.

Zarówno w przypadku praktyk, jak i staży 93,3% ankietowanych zadeklarowało, że wyznacza osobę, która zajmuje się pomocą młodym osobom w firmie a 6,7% nie przewiduje funkcji opiekuna praktyk lub staży. Równo po połowie podzieliły się firmy w sprawie dodatkowych benefitów dla stażystów, zatem 50% ankietowanych zapewnia swoim stażystom takie same dodatki do wynagrodzenia, jak pracownikom, czyli np. opiekę medyczną.

Dobry start

Na podstawie ubiegłorocznego badania firm, zarówno z branży IT, jak i z sektora finansów, firm handlowych i mediów oraz instytucji publicznych z całej Polski można stwierdzić, że średnio co trzeci stażysta ma szansę znaleźć stałe zatrudnienie w instytucji, w której odbywał staż. Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych firmach ten wskaźnik jest znacznie wyższy i wynosi nawet 80% młodego narybku.

Zapytaliśmy ankietowanych, dla ilu spośród zatrudnianych pracowników, są pierwszym miejscem pracy.

Zapytaliśmy także respondentów ilu średnio w roku zatrudniają stażystów. Okazuje się, że na średnio jedna firma spośród ankietowanych oferuje 23 miejsca stażowe. Nie tylko perspektywy rynku pracy, ale również jakość oferowanych przez firmy staży pokazują zaś odpowiedzi na pytanie, ilu spośród praktykantów i stażystów zostało zatrudnionych na stałe.


TOP 200