Plany informatyzacji Komendy Głównej Policji

Policja najpóźniej w kwietniu 2004 r. uruchomi System Meldunku Informacyjnego - system analityczny, który będzie wspomagał służby operacyjne policji i Centralnego Biura Śledczego przy rozwiązywaniu skomplikowanych spraw o zasięgu krajowym i międzynarodowym. System zbudowano z wykorzystaniem rozwiązań firm Memex i I2. Będzie on zasilany danymi z Krajowego Systemu Informacji Policyjnej uruchomionego na początku 2003 r.

Do systemu ma być podłączonych ok. 90 końcówek. Przetwarzanie informacji będzie się odbywać z wykorzystaniem szyfratorów IP. Pilotaż SMI trwał od połowy 2003 r.

Przypomnijmy, że do końca roku zostanie uruchomiony także System Wsparcia Ruchu Drogowego, który zapewni policjantom z drogówki bezpośrednio z radiowozów dostęp do systemów KSIP, CEPIK i PESEL, a w przyszłości także Schengeńskiego Systemu Informacyjnego (SIS). Stworzy go Ster-Projekt. Wartość projektu to ok. 23 mln zł. System SWRD powstaje przy współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń, PZU i Komendy Głównej Policji. System SWRD ma doprowadzić do ustandaryzowania dokumentów i procedur obsługi likwidacji szkód komunikacyjnych. Wdrożenie SWRD ma przyczynić się również do skrócenia czasu obsługi wypadków przez policję. Z kolei firmy ubezpieczeniowe uzyskają dostęp do specjalnego serwera, na którym przechowywane będą dane o wypadkach i kolizjach drogowych, wraz ze zdjęciami z miejsca zdarzenia. System będzie także współpracował z urządzeniami , co pozwoli na precyzyjne ustalenie lokalizacji samochodu policyjnego. W pierwszym etapie w odpowiednią infrastrukturę zostanie wyposażonych 550 radiowozów. Dotychczas zainstalowano terminale w ok. 400 radiowozach w ramach projektów budowy Systemów Wspomagania Dowodzenia.

Zobacz również:

Więcej w tygodniku Computerworld nr 4/2004


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200