Plany Interii

Interia może mieć w 2001 roku ponad 14 mln zł przychodów. Portal chce oszczędzać na pracownikach i więcej zarabiać na płatnych serwisach i reklamie.

Przedstawiciele zarządu Interii.pl podsumowali rok obecności portalu na giełdzie i przedstawili plany strategii oszczędnościowej. Po trzech kwartałach strata portalu wynosi 7,3 mln zł, przy 10 mln zł przychodów. Według informacji Tomasza Jażdżyńskiego, prezesa Interii, przy najgorszym scenariuszu rozwoju polskiego rynku internetowego, zakładającym m.in. zatrzymanie wzrostu przychodów i dekonunkturę oraz brak finansowania z zewnątrz, portal ma zapewnione finansowanie do I kw. 2003 roku. Przy normalnym, stabilnym rozwoju rynku, portal powienien uzyskać rentowność pod koniec 2003 roku. Miesięczne utrzymanie portalu pochłania 1,4 mln zł brutto. Po wprowadzeniu przedstawionych na konferencji kroków oszczędnościowych, Tomasz Jażdżyński przewiduje, że ta wartość spadnie do poniżej 1 mln zł netto.

Krakowski portal zamierza zaoszczędzić m.in. na kosztach zatrudnienia. Już wcześniej kierownictwo wycofało się z planów zwiększenia zatrudnienia do 160 osób. Obecny poziom, ok. 130 pracowników i współpracowników ustalił się już w kwietniu. Obecnie nie przewidywane są raczej cięcia ilości zatrudnionych. Natomiast portal będzie chciał zmienić status zatrudnionych - z pracowników na współpracowników. Według informacji prezesa Tomasza Jażdżyńskiego, koszty te stanowią połowę (po odjęciu kosztów marketingu) całego utrzymania portalu. Wprowadzone cięcia mają przynieść do 20% oszczędności w tym dziale.