Plany ComArchu

ComArch zamierza dokonać restrukturyzacji grupy kapitałowej.

ComArch zamierza dokonać restrukturyzacji grupy kapitałowej.

W I kwartale 2002 r. nastąpi połączenie czterech oddziałów. Firma zwolniła także 3-5% pracowników. W tym roku sprzedaż rozwiązań za granicą wyniesie 4 mln USD. Sprzedaż całej grupy to 155 mln zł (127 mln zł rok wcześniej).


TOP 200