Planowanie i optymalizacja sieci Wi-Fi

Firma Passus udostępniła dwa nowe narzędzia spółki AirMagnet do planowania sieci oraz kontroli bezpieczeństwa: AirMagnet Survey oraz AirMagnet Planner.

Rozwiązania łączą prognozowanie z rzeczywistymi danymi na temat wydajności, co pozwala uzyskać wgląd w funkcjonowanie sieci WiFi. Można je wykorzystać do optymalizacji istniejących sieci WLAN, rozbudowy infrastruktury, a także planowania nowych instalacji.

AirMagnet Survey 5.0 automatycznie gromadzi informacje na temat pokrycia obszaru sieci sygnałem radiowym oraz zakresu fal radiowych, a następnie generuje mapy wydajności sieci WiFi. W najnowszej wersji wprowadzono m.in. możliwość porównania dwóch różnych badań sieci bezprzewodowej i wykrycia zmian zachodzących w czasie oraz wizualizuje warstwę fizyczną transmisji radiowej. Funkcja Locate Stations umożliwia z kolei lokalizowanie połączeń nieautoryzowanych lub nadmiernie obciążających sieć, a Simulation of Wireless Adapters przeprowadza wizualizację zachowań urządzeń bezprzewodowych różnych producentów w środowisku bezprzewodowym.

AirMagnet Planner 5.0 ma ułatwiać projektowanie i instalację sieci WLAN w standardzie 802.11, uwzględniając warunki architektoniczne (ściany czy inne przeszkody), a także konfigurację punktów dostępowych, budowę anten i innych zmiennych. Narzędzie oferuje m.in. zautomatyzowane modelowanie sieci WLAN (Planner Advisor), co umożliwia optymalizację rozmieszczenia punktów dostępowych.


TOP 200