Planetarium baz danych i integracji

Sybase Polska zamierza położyć większy nacisk na sprzedaż rozwiązań do integracji systemów informatycznych.

Sybase Polska zamierza położyć większy nacisk na sprzedaż rozwiązań do integracji systemów informatycznych.

Planetarium baz danych i integracji

<b>Grzegorz Walicki</b>, Dyrektor Generalny Sybase Polska

Głównym przesłaniem ubiegłotygodniowej konferencji Planeta Sybase było przekonanie uczestników, że Sybase nie tylko nie daje za wygraną na rynku baz danych, ale również aktywnie działa na polu integracji systemów. "Jesteśmy w trakcie przemiany z firmy dostarczającej technologie w firmę dostarczającą rozwiązania biznesowe. Nadal ok. 90% naszych przychodów pochodzi ze sprzedaży baz danych i narzędzi programistycznych. Mam jednak nadzieję, że jeszcze w tym roku udział produktów integracyjnych w naszej sprzedaży znacznie wzrośnie" - mówi Grzegorz Walicki, dyrektor generalny . Firma przedstawiła także nowe produkty, wprowadzone na rynek w I kw. 2002 r. - Power Designer 9.0, Enterprise Portal 2.5 i Business Process Integrator 2.1.

Integracja wciąż na starcie

Szczególne zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziła prezentacja specjalistów z Banku Zachodniego WBK SA. To pierwsza instytucja w Polsce, która zdecydowała się na zastosowanie serwera aplikacji Sybase Enterprise Application Server 4.1. System służy do integracji aplikacji obsługujących centrum kredytowe banku, w tym także wymianę danych z Biurem Informacji Kredytowej. W projekcie wykorzystano architekturę przetwarzania rozproszonego zgodną ze standardem CORBA.

Według Grzegorza Walickiego, spowolnienie rozwoju gospodarczego sprawiło, że w 2001 r. nie udało się przeprowadzić kilku rozpoczętych projektów integracyjnych, wykorzystujących oprogramowanie Enterprise Portal. Obecnie trwają rozmowy nad ich wznowieniem. Firma prowadzi też wstępne negocjacje na temat wykorzystania oprogramowania integracyjnego - przejętego wraz z firmą New Era of Networks - w kilku polskich firmach.

Projekty na tapecie

Jeden z największych partnerów Sybase - Systemy Komputerowe Główka z Bielska-Białej - prezentował działający na razie tylko w Urzędzie Celnym w Krakowie system Celina, służący do elektronicznej obsługi dokumentów SAD. System zyskał akceptację Ministerstwa Finansów, które przejęło kontrolę nad administracją celną. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jego wdrożeniem zainteresowane są słowackie służby celne.

SKG prezentowała też system replikacji danych między 200 sklepami a centralą sieci detalicznej Ahold. przedstawił oprogramowanie do zarządzania drukarnią, wdrożone w firmie RR Donnelley. Fibermedia ze Szczecina zademonstrowała - wykonany przy użyciu technologii Sybase - system obsługi reklam i ogłoszeń prasowych Mediapress 2. Oprócz obsługi procesu sprzedaży ogłoszeń oprogramowanie to pozwala m.in. na tworzenie makiet wydawniczych.


TOP 200