Pizza przez VoIP

American Restaurants (AmRest), właściciel 104 restauracji Pizza Hut i KFC na terenie Polski, wdrożył rozwiązania IP firmy Nortel o wartości ok. 1 mln USD. Wdrożenie to pozwoliło firmie AmRest na przekształcenie tradycyjnych linii telefonicznych w konwergentne rozwiązania sieciowe, które umożliwiają korzystanie z nowych usług telekomunikacyjnych, zmniejszają koszty operacyjne i upraszczają zarządzanie siecią. Rozwiązanie obniżyło koszty rozmów o ok. 10-15%.

American Restaurants (AmRest), właściciel 104 restauracji Pizza Hut i KFC na terenie Polski, wdrożył rozwiązania IP firmy Nortel o wartości ok. 1 mln USD. Wdrożenie to pozwoliło firmie AmRest na przekształcenie tradycyjnych linii telefonicznych w konwergentne rozwiązania sieciowe, które umożliwiają korzystanie z nowych usług telekomunikacyjnych, zmniejszają koszty operacyjne i upraszczają zarządzanie siecią. Rozwiązanie obniżyło koszty rozmów o ok. 10-15%.

Wdrożenie obejmuje system Business Communication Manager (BCM) dla realizacji aplikacji telefonicznych oraz sieci IP dla przesyłania głosu i danych z wykorzystaniem sieci szkieletowej Frame Relay we wszystkich małych węzłach. Communication Server 1000M zastosowany w węzłach centralnych umożliwia realizację usług i aplikacji związanych z przesyłaniem głosu i telefonią IP, a serwer sygnalizacyjny wspomaga plan routingu i wywoływania połączeń dla sieci IP.

Dwa główne węzły sieci znajdują się we Wrocławiu (zarząd firmy) i w Warszawie (druga siedziba). Oba węzły spięte są szybkim łączem (2 Mb, CIR 512 kB) przez sieć Frame Relay Polpak-T. Po Polsce rozproszone są 104 restauracje (pogrupowane w podsieci).

W każdym z węzłów końcowych znajduje się rozwiązanie BCM200 - urządzenie, które funkcjonalnie zawiera w sobie router, centralkę PBX i serwer telefonii IP (obecnie rozwiązanie nie jest wykorzystane do obsługi telefonów IP, daje jednak taką możliwość). Węzły BCM dołączone są bezpośrednio do sieci Frame Relay łączem synchronicznym WAN V.35.

W węzłach wrocławskim i warszawskim znajdują się centralki Meridian wyposażone w zintegrowane bramki VoIP. Z punktu widzenia architektury VoIP każdy ze 104 węzłów jest samodzielnym punktem końcowym H.323. Aby uprościć zarządzanie konfiguracją węzłów BCM, instalacja wykorzystuje Gatekeepery H.323 Succesion pracujące w trybie address resolving.

Funkcjonalność

Pizza przez VoIP

Ogólnopolska sieć AmRest - 104 wezły BCM oraz 3 biura

Kluczowym elementem są urządzenia BCM, które dzięki integracji wielu aplikacji w ramach jednej platformy gwarantują kompaktowość, jednorodność sieci oraz łatwość jej utrzymania. Poza transmisją danych (poczta elektroniczna, raportowanie dotyczące sprzedaży, autoryzacja kart programu lojalnościowego Premium Club) rozwiązanie zapewnia tanie połączenia głosowe w technologii VoIP oparte na stosunkowo wolnych łączach. Każdy z węzłów obsługuje lokalne połączenia głosowe. Rozwiązanie umożliwia również wykonywanie połączeń międzystrefowych za pomocą sieci prywatnej.

Niezawodność całej sieci osiągnięto poprzez rozproszenie logiki sterującej i umieszczenie jej w węzłach końcowych. Jedynie zasoby centralne, czyli Gatekeepery H.323, krytyczne z punktu widzenia niezawodności, są zdublowane i geograficznie rozproszone w celu wyeliminowania wpływu ich całkowitego zniszczenia na funkcjonowanie sieci.

Każdy z BCM-ów może lokalnie realizować pocztę głosową i zapowiedzi. Telefony wewnątrz węzła mają swój numer PSTN i numer prywatny w sieci VoIP.

Do zestawienia łączy pomiędzy poszczególnymi siedzibami AmRest wybrał wolne łącza (CIR 8 kb, EIR 56 kb), które są zupełnie wystarczające dla przyjętej koncepcji rozwiązania. Sieć jest zarządzana z jednego węzła przez Telekomunikację Polską. Każdy węzeł lokalnie gromadzi, a następnie przesyła do centrum nadzoru rekordy billingowe oraz informacje alarmowe (SNMP). Dla połączeń głosowych VoIP wykorzystywany jest standard G.723 z kompresją ciszy (Voice Activity Detection), a dla faksów - T.38.

Między innymi z powodu wolnych łączy AmRest nie zdecydował się na wdrożenie centralnej telefonii IP w poszczególnych węzłach. System taki o centralnym serwerze połączeń byłby wrażliwy na awarie łączy WAN, jak również dodatkowo obciążałby wolne łącza 8 kb, co z kolei mogłoby powodować ich nadmierną eksploatację i nieprawidłowe funkcjonowanie IP telefonów. Obecnie rzeczywiste wykorzystanie sieci WAN następuje tylko wtedy, gdy kierowane jest połączenie międzywęzłowe VoIP i dla transmisji danych.

Rozwiązanie posiada również pełne zabezpieczenie funkcjonowania na wypadek awarii sieci WAN. W takim przypadku tworzone są awaryjne połączenia zapasowe (back up) poprzez sieć telefoniczną PSTN. Koszty połączeń backupowych są minimalizowane poprzez rozproszenie punktów dostępu dla backupu. Wszystkie połączenia głosowe są zamykane wewnątrz węzła i nie zależą od sieci WAN. Międzywęzłowo przez VoIP możliwe jest zestawianie połączeń tandemowych (np. gdy restauracja w Szczecinie dzwoni do abonenta końcowego sieci PSTN w Krakowie, to połączenie w relacji Szczecin-Kraków odbywa się w sieci prywatnej VoIP, a dopiero w Krakowie wykonywane jest połączenie PSTN, już jako lokalne).

Skalowanie rozwiązania można przeprowadzać bez ograniczeń. Dzięki zastosowaniu gatekeeperów i przejrzystemu planowi numeracyjnemu bardzo łatwo można rozszerzać liczbę węzłów. W każdym z węzłów można uruchomić pocztę lokalną lub unified messaging, bez konieczności zwiększania przepływności w całej sieci.

Do budowy sieci wykorzystano infrastrukturę Telekomunikacji Polskiej, która jako jedyny operator w Polsce mogła zaoferować dostęp do wszystkich rozproszonych geograficznie restauracji Pizza Hut i KFC na terenie kraju. W wielu miejscach, gdzie do lokalizacji AmRestu nie dociera sieć Frame Relay, połączenie realizowane jest poprzez stałe łącze ISDN zakończone modemem ISDN z interfejsem V.35. Wszystkie urządzenia Nortela, funkcjonujące w Telekomunikacji Polskiej w ramach tego kontraktu, dostępne są na wyłączność AmRestu w zamkniętej fizycznie sieci IP.


TOP 200