Piszę e-mail z Korbielowa

Biznes wymaga zarówno szybkości działania, jak i mobilności. Jednocześnie możliwość skorzystania m.in. z firmowej poczty i kalendarza może stać się ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej. Inwestycja w mobilność IT może być bardzo opłacalna.

Biznes wymaga zarówno szybkości działania, jak i mobilności. Jednocześnie możliwość skorzystania m.in. z firmowej poczty i kalendarza może stać się ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej. Inwestycja w mobilność IT może być bardzo opłacalna.

Kolejni operatorzy komórkowi wspólnie z producentami telefonów i dostawcami oprogramowania udostępniają usługi, które mają jeden cel: zapewnić stały, mobilny dostęp do firmowych zasobów IT. W zasadzie wszystko zaczęło się od kanadyjskiej firmy RIM. Chroniona patentami technologia Push mail, wraz ze specjalnym terminalem , przyczyniła się do ogromnej popularyzacji stałego dostępu do poczty elektronicznej.

Nowy trend...

6000 zł

to koszt serwera pocztowego BlackBerry Enterprise Server, umożliwiającego komunikację e-mail poprzez sieć firmy RIM dla 20 użytkowników.

Wcześniej pobieranie wiadomości za pośrednictwem działającego na telefonie klienta poczty elektronicznej musiało odbywać się ręcznie albo automatycznie w ustalonych odstępach czasu. Synchronizacja poczty zapisanej na serwerze wymagała każdorazowego załogowania się terminala. Takie rozwiązanie tworzyło dodatkowe koszty związane z transmisją zapytania o nową pocztę i ewentualnej negatywnej informacji zwrotnej.

Zasada działania technologii Push mail opiera się na tym, że to serwer jest inicjatorem transmisji danych, zaś przychodzące informacje są na bieżąco kierowane do terminala. Wymaga to jednak specjalnej infrastruktury pozwalającej na podtrzymywanie połączenia z terminalem. Taką rolę pełni ogólnoświatowa sieć BlackBerry, administrowana przez kanadyjskiego producenta. Stosunkowo szybko pojawiły się inne rozwiązania, takie jak Nokia Intellisync Mobile Suite. Jednym z elementów tej platformy jest moduł Wireless Email. Działanie tego rozwiązania jest zbliżone do technologii firmy RIM. Podstawową różnicą jest jednak fakt, że transmisja danych z platformy Nokia Intellisync realizowana jest w całości poprzez ogólnodostępne sieci komórkowe i Internet.

Aby skorzystać z funkcjonalności oferowanej przez usługi pocztowe typu Push, konieczne jest posiadanie dostępu do odpowiedniej platformy programowej. Wdrożenie takiego rozwiązania w ramach posiadanego środowiska IT wymaga dość wysokich nakładów i jest opłacalne dla większych firm.

... na własność

1000 zł

to miesięczny koszt wynajmu 20 skrzynek pocztowych o pojemności 1 Gb każda na serwisie HostedExchange.pl.

Przykładowo, koszt zakupu licencji serwera pocztowego BlackBerry Enterprise Server (BES), umożliwiającego przekazywanie wiadomości e-mail poprzez sieć firmy RIM, to wydatek rzędu 4000 zł. BES natywnie może obsłużyć tylko pięć kont pocztowych, więc w większości firm konieczna będzie również inwestycja w postaci zakupu dodatkowych licencji. Każda kosztuje ok. 150 zł. Dodatkowo miesięcznie za usługę płaci się ok. 80 zł za użytkownika.

Przy założeniu, że firma chce tylko rozszerzyć możliwości posiadanego środowiska IT i ma potrzebną infrastrukturę, minimalne jednorazowe wydatki związane z udostępnieniem usługi Push e-mail i podobnych dla 20 kont pocztowych wyniosą ok. 6000 zł. Wraz z dodatkowym oprogramowaniem służącym do zabezpieczenia połączenia i przesyłanych danych koszty mogą przekroczyć 10 000 zł. Jeśli jednak organizacja nie dysponuje odpowiednią platformą programową albo wolnymi zasobami sprzętowymi, koszt wdrożenia może sięgnąć nawet 40 tys. zł.

... z zewnątrz

Mniej zasobne firmy mogą skorzystać z usług zewnętrznych dostawców. Taką ofertę ma m.in. firma DCS, świadcząca usługi hostingu firmowej poczty w ramach serwisu HostedExchange.pl. W tym przypadku miesięczny koszt wynajmu 20 skrzynek pocztowych o pojemności 1 Gb każda wynosi ok. 1000 zł. Przesyłanie danych, m.in. poczty i kontaktów, do terminali pracujących w technologii Microsoft Direct Push nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. W przypadku korzystania z usług świadczonych przez firmę RIM wydatki będą wyższe o 10 zł za każdy terminal pracujący w technologii Push e-mail.

Niezależnie od wybranej opcji, trzeba również zapłacić za dane przesyłane za pośrednictwem sieci komórkowej oraz sam terminal. Zryczałtowana opłata za pakietową transmisję danych jest zwykle niezależna od abonamentu głosowego, a jej wysokość to średnio ok. 80 zł. Koszt zakupu terminala u operatora jest uzależniony od wybranego planu taryfowego.

Również operatorzy komórkowi stopniowo wprowadzają do oferty rozwiązania umożliwiające korzystanie z funkcji push. Przykładowo, Polska Telefonia Cyfrowa na początku tego roku zaoferowała abonentom usługę Era mail. Daje ona możliwość automatycznego i bezpośredniego kierowania wiadomości e-mail z i na telefon komórkowy. Opłata związana z korzystaniem z tej usługi wynosi ok. 10 zł miesięcznie. W jej ramach użytkownikowi przysługuje również pakiet 5 MB transmisji pakietowej. Droższa wersja Era mail Pro (ok. 25 zł) dodatkowo umożliwia odbieranie załączników i zwiększenie przysługującego pakietu transmisji do 50 MB.


TOP 200