Pisanie programów wspomagane komputerowo

Aby prawidłowo i efektywnie programować w wieloprocesorowych środowiskach równoległego wykonywania poleceń, firma Encore Computer Corp. opracowała zestaw narzędzi o nazwie Parasight.

Aby prawidłowo i efektywnie programować w wieloprocesorowych środowiskach równoległego wykonywania poleceń, firma Encore Computer Corp. opracowała zestaw narzędzi o nazwie Parasight. Programista jest kierowany przez zestaw menu i narzędzi debuggujących. Aplikacja może więc analizować strukturę programu i potrafi przedstawić na monitorze graficzny obraz wykonywalnego kodu. Aplikacja może pracować na komputerach RISC (Reduced Instruction Set Computer) typu Encore 90. Program kosztuje 2 tys. USD za każde stanowisko.


TOP 200