Piotr Kardach wiceprezesem ComputerLandu

Zarząd ComputerLandu poinformował, że Rada Nadzorcza spółki powołała w dniu 22 sierpnia br. powołała nowego wiceprezesa zarządu. Został nim Piotr Kardach, prezes zarządu firmy Emax, z którą łączy się warszawski integrator.

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie, powołanie Piotra Kardacha do zarządu ComputerLandu jest kolejnym krokiem zmierzającym do integracji obu firm. Zgodę na tę fuzję wydał w lipcu br. Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. ComputerLand planuje uzyskać na przełomie września i października do 66% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emax.

Zgodnie z harmonogramem prac integracyjnych prowadzonych wspólnie przez zarządy obu firm, przy wsparciu doradcy zewnętrznego, do końca września br. "przygotowane zostaną założenia nowej strategii połączonych spółek i oszacowane efekty oczekiwanych synergii". Do końca października znany ma być także kształt nowej organizacji i obsada kluczowych stanowisk zarządczych w połączonej spółce. Do tego czasu zarządy przedstawią również plan dalszego procesu integracji ComputerLandu i Emaxu.

Przypomnijmy, zgodnie z porozumieniem z maja br. ComputerLand nabędzie od BBI Capital i menedżerów Emaxu 35,7% akcji tej poznańskiej firmy, uprawniających do wykonywania 64,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emax. Łączna wartość tej transakcji to ponad 61 mln zł. Kolejnym elementem porozumienia jest doprowadzenie do połączenia obu firm poprzez przejęcie Emaxu przez ComputerLand. Ponadto - w celu umożliwienia nabycia przez ComputerLand pozostałych akcji Emax będących w posiadaniu BBI Capital - instytucja ta utworzy spółkę celową, na którą przeniesie pozostałe akcje (301 292 akcji imiennych uprzywilejowanych i 511 955 akcji zwykłych). Następnie ComputerLand nabędzie wszystkie udziały w tej spółce celowej za 115 mln zł. Odbędzie się to poprzez emisję 1 mln nowych akcji ComputerLandu, które otrzyma BBI Capital. Proces nabywania akcji Emax ma się zakończyć w czwartym kwartale br.

Po zakończeniu transakcji sprzedaży akcji Emaxu, BBI Capital stanie się największym akcjonariuszem ComputerLandu z udziałem ok. 12,6%. Drugim największym akcjonariuszem pozostanie Tomasz Sielicki z ok. 7,9% pakietem akcji. Po połączeniu obu spółek udziały te będą wynosiły odpowiednio ok. 9,4% i ok. 5,9%.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200