Piotr Alicki z zarządu PKO BP na prezesa KIR

Rada Nadzorcza Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., na posiedzeniu w dn. 5 października 2016 r., odwołała z dniem 2 listopada 2016 r. ze stanowiska Prezesa Zarządu KIR Pana Kazimierza Małeckiego i powołała na to stanowisko Pana Piotra Alickiego, Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Zarząd PKO Banku Polskiego poinformował, że Piotr Alicki w związku z powołaniem na prezesa zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie banku z końcem dnia 30 października 2016 r.

Piotr Alicki z zarządu PKO BP na prezesa KIR

Piotr Alicki (ur. 1964 r.) jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania IT w obszarze bankowości.

Piotr Alicki funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA objął z dniem 2 listopada 2010 r. Ponadto, od 11 października 2011 r. jest Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich a od 6 października 2014 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego SA.

Od 1 maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski SA oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.

W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym SA w Szczecinie w Departamencie Informatyki - od 1997 jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W okresie 1999-2010 zatrudniony w Banku Pekao SA., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, a od 2006 roku kierował Pionem Informatyki Banku. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków (Pekao SA, PBKS SA, BDK SA, PBG SA), wdrażał Zintegrowany System Informatyczny. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH SA do systemów Pekao SA, uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za całość procesu integracji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200