Pionierzy nowego Internetu

Polska uczestniczy w budowie europejskiej sieci 6NET wykorzystującej protokół IPv6.

Polska uczestniczy w budowie europejskiej sieci 6NET wykorzystującej protokół .

Na początku tego roku rozpoczął się zaplanowany na trzy lata projekt mający na celu budowę i przetestowanie w rzeczywistych warunkach ogólnoeuropejskiej sieci naukowej 6NET, funkcjonującej z wykorzystaniem protokołu IP w wersji 6 (IPv6) - następcy powszechnie stosowanego w Internecie IPv4. W maju 2002 r. grupa krajów uczestniczących w budowie sieci 6NET poszerzyła się o Polskę, Czechy i Węgry. Stronę polską reprezentuje w projekcie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

6NET nie jest pierwszą siecią, która powstaje w celu testowania nowej wersji IP przed jego powszechną adaptacją w Internecie. Ma być jednak siecią największą i wykorzystującą najszybsze łącza (do 2,5 Gb/s). Koszt projektu ma wynieść 17 mln euro. Udział UE to 9,5 mln euro. Pozostała część ma być sfinansowana przez sponsorów uczestniczących w projekcie, wśród których są firmy Cisco Systems, IBM i Sony.

Sieć ma umożliwić przetestowanie możliwości i poprawności pracy protokołu IPv6. Uczestnicy projektu, wywodzący się z ośrodków akademickich, mają opracować optymalne sposoby implementacji sieci IPv6, migracji z sieci IPv4, możliwości integracji obu tych środowisk, przygotować narzędzia do zarządzania infrastrukturą IPv6, a także uruchamiania w niej aplikacji i realizowania transmisji multimedialnych.

W pierwotnej wersji szkielet sieci 6NET miał łączyć sieci akademickie Szwecji, Holandii, Niemiec, Austrii, Włoch, Szwajcarii, Francji, Wlk. Brytanii i Grecji. W maju br. objęto nim również Polskę, Węgry i Czechy. Docelowo obejmie też Amerykę Północną i Azję.

Uczestnicy projektu 6NET będą współpracować z uczestnikami innych sieciowych projektów - GEANT, NGN-LAB, 6LINK, 6WINIT, NGN-I, a w szczególności Euro6IX. Ostatni z tych projektów również zakłada budowę ogólnoeuropejskiej sieci wykorzystującej IPv6, ale w odróżnieniu od 6NET jest realizowany z wykorzystaniem sieci operatorskich. Projekt 6NET, rozwijany głównie przez środowisko naukowe, kładzie nacisk na aplikacje, a budowana sieć zapewnia znacznie większą przepustowość.

Polskim węzłem sieci 6NET będzie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Zostało ono dołączone do 6NET za pomocą istniejących łączy sieci GEANT, prowadzących do Sztokholmu i Pragi, o przepustowości 2,5 Gb/s każde. "W rzeczywistości w ramach jednego z łączy sieci GEANT został utworzony tunel, pracujący w drugiej warstwie sieciowej, realizujący transmisję IP w wersji szóstej" - mówi Artur Binczewski, kierownik działu sieci w poznańskim centrum. W ciągu miesiąca ma być zainstalowany dedykowany router IPv6, który będzie obsługiwał nie tylko PCSS, ale również tunele komunikacyjne IPv6 między poznańskim centrum a wszystkimi krajowymi sieciami MAN. "Każdy z tych ośrodków będzie mógł testować możliwości IPv6" - podkreśla Artur Binczewski.

Naukowcy centrum biorą aktywny udział w opracowywaniu oprogramowania do zarządzania sieciami pracującymi z wykorzystaniem IPv6. Tworzą także aplikacje przeznaczone do realizacji transmisji strumieniowych w tych sieciach.

Zapis projektu

Wdrożenie: Sieci 6NET,http://www.sixnet.org

Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2002 r.

Czas trwania: 36 miesięcy

Całkowity budżet: 16,9 mln euro

Udział Unii Europejskiej: 9,5 mln euro


TOP 200